فروشگاه ساز رایگان فایل ، همکاری در فروش فایل | سل یو

جزوه دستگاه حضور و غیاب

جزوه دستگاه حضور و غیاب جزوه دستنویس دستگاه حضور و غیاب

توضیحات بیشتر دانلود 2,500 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده تکنولوژی توزیع منابع هوشمند برای Desktop-as-a-Service در محیط ابر

دانلود مقاله ترجمه شده تکنولوژی توزیع منابع هوشمند برای Desktop-as-a-Service در محیط ابر تکنولوژی توزیع منابع هوشمند برای DesktopasaService در محیط ابر

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده تنوع رگرسیون چند متغیره برای تحلیل سیستم های مهندسی ژئوتکنیک

دانلود مقاله ترجمه شده تنوع رگرسیون چند متغیره برای تحلیل سیستم های مهندسی ژئوتکنیک اسپلاین رگرسیون انطباقی چند متغیره برای تحلیل سیستم های مهندسی ژئوتکنیک

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده بهبود انتخاب وب سرویس با کیفیت فازی حفاظت

دانلود مقاله ترجمه شده بهبود انتخاب وب سرویس با کیفیت فازی حفاظت بهبود انتخاب سرویس وب با استفاده از کیفیت حفاظت فازی

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده سیستم و روش کنترل SSVEP دستگاه های الکتریکی

دانلود مقاله ترجمه شده سیستم و روش کنترل SSVEP دستگاه های الکتریکی سیستم ها و روش ها برای کنترل مبتنی بر SSVEP در دستگاه های الکتریکی

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده اهمیت، توجه و جستجوی بصری

دانلود مقاله ترجمه شده اهمیت، توجه و جستجوی بصری برجستگی، توجه و جستجوی تصویر رویکرد نظریه اطلاعاتی

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت داده ها در سیستم های پایگاه داده توزیع شده زمان واقعی

دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت داده ها در سیستم های پایگاه داده توزیع شده زمان واقعی مدیریت داده ها در سیستم های پایگاه داده‌ زمان واقعی توزیع شده‌ تلفن همراه نقدها و مسائل

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده الگوریتم بهینه سازی انطباقی وال جهت بهینه سازی جهانی

دانلود مقاله ترجمه شده الگوریتم بهینه سازی انطباقی وال جهت بهینه سازی جهانی الگوریتم بهینه سازی انطباقی جدید وال برای بهینه سازی جهانی

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده بررسی سیستم های چندگانه موازی و توزیع شده جهت شبیه سازی محاسبات

دانلود مقاله ترجمه شده بررسی سیستم های چندگانه موازی و توزیع شده جهت شبیه سازی محاسبات یک نظرسنجی در مورد سیستم های چندگانه موازی و توزیع شده برای شبیه سازی محاسبات با کارایی بالا

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده ارزیابی تاخیر در سیستم های اتوماسیون شبکه با الگوریتم ژنتیک

دانلود مقاله ترجمه شده ارزیابی تاخیر در سیستم های اتوماسیون شبکه با الگوریتم ژنتیک الگوریتم ژنتیک برای سنجش تاخیر در سیستم های اتوماسیون شبکه ای

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده داده کاوی بزرگ مقرون به صرفه در زمینه ابر

دانلود مقاله ترجمه شده داده کاوی بزرگ مقرون به صرفه در زمینه ابر داده کاوی بزرگ مقرون به صرفه در زمینه ابر یک مطالعه موردی با Kmeans

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده انتخاب سرعت لینک لایه برای انتقال چند رسانه ای در شبکه مش بی سیم

دانلود مقاله ترجمه شده انتخاب سرعت لینک لایه برای انتقال چند رسانه ای در شبکه مش بی سیم MARS انتخاب سرعت لینک–لایه برای انتقال چندرسانه ای درشبکه های بی سیم مش

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده مکان های مشترک و تصمیم گیری های اعزام برای خدمات اورژانس پزشکی

دانلود مقاله ترجمه شده مکان های مشترک و تصمیم گیری های اعزام برای خدمات اورژانس پزشکی تصمیمات مکان یابی و ارسال مشترک برای خدمات فوریتهای پزشکی

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده طراحی عوارض مبتنی بر سرعت برای قیمت گذاری باجه های عوارضی پرتراکم

دانلود مقاله ترجمه شده طراحی عوارض مبتنی بر سرعت برای قیمت گذاری باجه های عوارضی پرتراکم طراحی عوارض مبتنی بر سرعت برای باجه های عوارض مناطق پر تراکم

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده مدلینگ یک زنجیره عرضه با استفاده از شبکه صف – الزویر

دانلود مقاله ترجمه شده مدلینگ یک زنجیره عرضه با استفاده از شبکه صف – الزویر مدلسازی یک زنجیره تامین با استفاده از شبکه ای از صف ها

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده معماری پردازنده مرکزی مبتنی بر زمانبند سخت افزاری

دانلود مقاله ترجمه شده معماری پردازنده مرکزی مبتنی بر زمانبند سخت افزاری طراحی CPU بر اساس زمان بندی سخت افزاری و ثبات های خط لوله مستقل

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده ریزپردازنده بیولوژیکی یا ساخت کامپیوتر با قطعات بیولوژیکی – الزویر

دانلود مقاله ترجمه شده ریزپردازنده بیولوژیکی یا ساخت کامپیوتر با قطعات بیولوژیکی – الزویر ریزپردازنده های بیولوژیک، یا، چگونگی ساخت یک کامپیوتر دارای بخش های بیولوژیک

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان