دانشجویان صنایع غذایی

دانشجویان صنایع غذایی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته کتابداری

بررسی اثرات كتابخوانی

بررسی اثرات كتابخوانی
پرورش و شكوفایی استعدادهای سرشار نسل جوان، امكانات فراوانی را می‌طلبد كه مهمترین آنها انس و عادت با كتاب و قلم و سیر آزاد اندیشه در جولانگاه علم و ادب است از آنجا كه جوانان آینده سازان كشور می‌باشند برای هدایت آنها به سعادت و تكامل باید روش صحیح زیستن را به آنان آموخت، این مهم تنها با سلاح دانستن و عمل به دانسته‌ها تحقق می‌یابد با شناخت اهمیت و

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

مدیریت دانش

مدیریت دانش
جزوه دست نوشته

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

کتاب جامع اشنایی با رشته های مختلف دانشگاهی و زمینه های شغلی

کتاب جامع اشنایی با رشته های مختلف دانشگاهی و زمینه های شغلی
کتاب جامع اشنایی با رشته های مختلف دانشگاهی و زمینه های شغلی

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان