دانشجویان صنایع غذایی

دانشجویان صنایع غذایی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته هواشناسی

پاورپوینت هوا شناسی 49 اسلاید

پاورپوینت هوا شناسی 49 اسلاید
پاورپوینت هوا شناسی 49اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت کنکاشی در سایت های هوا شناسی 50 اسلاید

پاورپوینت کنکاشی در سایت های هوا شناسی 50 اسلاید
پاورپوینت کنکاشی در سایت های هوا شناسی 50 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

بررسی آلودگی هوا

بررسی آلودگی هوا
هوا مخلوطی از گازهای مختلف است گرچه جو زمین ظاهراً به دلیل ماهیت گازی شکل خود بی وزن به نظر می رسد، اما دارای جرمی به مقدار 1014×65 تن می باشد به استثنای بخار آب، نسبت اختلاط گازهای تشکیل دهنده هوا تا ارتفاع 60 کیلومتری نسبتاً ثابت است حدود 99 درصد حجم هوای زمین را دو گاز ازت و اکسیژن تشکیل می دهد که ازت با 78 درصد، پیکره اصلی جو زمین است، بعد از

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت کنکاشی در سایت های هواشناسی

پاورپوینت کنکاشی در سایت های هواشناسی
پاورپوینت کنکاشی در سایت های هوا شناسی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت پیش بینی عددی وضع هوا

پاورپوینت پیش بینی عددی وضع هوا
پاورپوینت پیش بینی عددی وضع هوا

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت باران به همراه Word اسلاید

پاورپوینت باران به همراه Word اسلاید
پاورپوینت باران به همراه Word اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت ابرها

پاورپوینت ابرها
پاورپوینت ابرها

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان