دانشجویان صنایع غذایی

دانشجویان صنایع غذایی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته مدیریت

پاورپوینت مدیریت منابع داده ها

پاورپوینت مدیریت منابع داده ها
دانلود پاورپوینت مدیریت منابع داده ها در حجم 20 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل مبانی فنی مدیریت پایگاه داده ها، ساختار پایگاه داده ها، ارزیابی ساختار های پایگاه داده ها، توسعه پایگاه داده ها، مدیریت منابع داده ها، انواع پایگاه داده ها، پایگاه داده های عملیاتی، پایگاه داده های توزیعی، پایگاه دادهای خارجی، پایگاه داده های فوق رسانه ای،

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت مبانی سیستمهای اطلاعات مدیریت

پاورپوینت مبانی سیستمهای اطلاعات مدیریت
دانلود پاورپوینت مبانی سیستمهای اطلاعات مدیریت در حجم 22 اسلاید همراه با توضیحات کامل شامل توسعه سیستمهای اطلاعاتی،تحلیل سیستمها، طراحی سیستم، اجرا و بکارگیری سیستمهای کسب وکار، فرایند مدیریت پروژه، عوامل ارزیابی سخت افزار، عوامل ارزیابی نرم افزار، ارزیابی خدمات سیستمهای اطلاعاتی، سایرفعالیتهای اجرا و بکارگیری، تبدیل داده ها، استراتژیهای انتقال س

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت سیستمهای کسب و کار

پاورپوینت سیستمهای کسب و کار
دانلود پاورپوینت سیستمهای کسب و کار در حجم 45 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل دانلود پاورپوینت سیستمهای کسب و کار، سیستم های کسب و کار سازمان، سیستمهای پردازش مبادلات TPS) )، چرخه پردازش مبادله، سیستمهای همکاران سازمان ( ECS )، سیستمهای کارکردی کسب و کار، اتوماسیون نیروهای فروش، سیستم های تولید و ساخت، سیستمهای حسابداری

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

پاورپوینت رقابت از طریق فناوری اطلاعات

پاورپوینت رقابت از طریق فناوری اطلاعات
دانلود پاورپوینت رقابت از طریق فناوری اطلاعات در حجم 24 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل مبانی مزیت رقابتی، فن آوری اطلاعات استراتژیك، نقش استراتژیك سیستمهای اطلاعاتی، نیروها و استراتژی های رقابتی، سایراستراتژی های رقابتی، ایجاد یک کسب و کار مشتری محور، زنجیره ارزش و سیستم های اطلاعاتی استراتژیک، استفاده از فناوری اطلاعات برای كسب مزیت

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت سیستم های رایانه ای: بکارگیری رایانه ها توسط سازمان ها و کاربران نهایی

پاورپوینت سیستم های رایانه ای: بکارگیری رایانه ها توسط سازمان ها و کاربران نهایی
دانلود پاورپوینت سیستم های رایانه ای بکارگیری رایانه ها توسط سازمان ها و کاربران نهایی در حجم 40 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل تاریخچه مختصری از سخت افزار رایانه، روند تاریخی در توسعه كامپیوتر ، انواع سیستمهای رایانه، ریز رایانه، سیستمهای متوسط، سیستمهای بزرگ، سیستم ابر رایانه، سرعت پردازش رایانه ها، قانون مور، فن آوری درونداد ،

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت روابط مؤثر با کارکنان

پاورپوینت روابط مؤثر با کارکنان
دانلود پاورپوینت روابط مؤثر با کارکنان در حجم 31 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل اتحادیه های کارگری و روابط کار، روابط استراتژیک کار هماهنگی روابط کار با اتحادیه ها با استراتژی رقابتی سازمان، اتحادیه و استراتژی منابع انسانی، تکامل اتحادیه های کارگری، روندهای رایج در سازمانهای کارگری، واکنش اتحادیه ها به روندهای اخیر، تفاوت های بین الم

توضیحات بیشتر

دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت اصول بازاریابی تلفنی

پاورپوینت اصول بازاریابی تلفنی
بازاریابی تلفنی گفتگو با مشتری مشتری یابی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت انگیزش در افراد

پاورپوینت انگیزش در افراد
انسان انگیزش ایجاد انگیزه تشویق و تنبیه یکسان بینی در تشویق و تنبیه

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت اصول برنامه ریزی

پاورپوینت اصول برنامه ریزی
برنامه ریزی برنامه ریزی و کنترل برنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی عملیاتی تکنیک های برنامه ریزی

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

چکیده کتاب بوروکراسی و توسعه در ایران

چکیده کتاب بوروکراسی و توسعه در ایران
مبانی نظری و مدلهای مدیریت دولتی نگاهی تاریخی به مدیریت دولتی مدیریت دولتی در ایران معاصر مفاهیم بوروکراسی مفاهیم تحول در نظامهای سیاسی ان

توضیحات بیشتر

دانلود 7,500 تومان

پاورپوینت آشنایی با بهره وری

پاورپوینت آشنایی با بهره وری
بهره وری سیر تکاملی مفهوم بهره وری هفت (C) بهره وری چرخه بهره وری مشخصات مطلوب سیستم انداز‌گیری بهره‌وری مبنای مقایسه شاخصهای بهره وری

توضیحات بیشتر

دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت مدیریت دولتی نوین

پاورپوینت مدیریت دولتی نوین
دانلود پاورپوینت مدیریت دولتی نوین در حجم 142 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل ویژگی‌های بوروكراسی وبر، انتقادهای وارده بر بوروكراسی، مدیریت دولتی جدید، مقایسه مدیریت دولتی سنتی و مدیریت دولتی نوین، مبانی تئوریك مدیریت دولتی جدید، پنج اصل محوری در مدیریت دولتی نوین، فشارهای وارده بر شكل گیری مدیریت دولتی، چالشهای فرا روی مدیریت دولتی نو

توضیحات بیشتر

دانلود 9,500 تومان

پاورپوینت سطح بوروکراسی

پاورپوینت سطح بوروکراسی
دانلود پاورپوینت سطح بوروکراسی در حجم 32 اسلاید همراه با توضیحات کامل شامل موضع مارکس در زمینه بوروکراسی، جامعه شناسی سیاسی وبر، سلطه کریزما (فرهی)، سلطه سنتی، سلطه قانونی، بوروکراسی وبر، شش اصل سیستم های نوین بوروکراسی، جایگاه مقام اداری، کنترل سیاسی در بوروکراسی سنتی، درون سیستم اداری، مشکل بوروکراسی در اداره امور دولتی

توضیحات بیشتر

دانلود 7,500 تومان

آشنایی با مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک در مدیریت

آشنایی با مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک در مدیریت
مکتب کلاسیک مکتب نئوکلاسیک مدیریت علمی مدیریت اداری روابط انسانی سلسله مراتب نیازهای مازلو

توضیحات بیشتر

دانلود 7,500 تومان

پاورپوینت نقش گروههای ذی نفوذ (فشار) و احزاب در خط مشی گذاری دولتی

پاورپوینت نقش گروههای ذی نفوذ (فشار) و احزاب در خط مشی گذاری دولتی
دانلود پاورپوینت نقش گروههای ذی نفوذ ( فشار ) و احزاب در خط مشی گذاری دولتی در حجم 26 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل تعریف گروه های ذی نفوذ، ویژگی های گروه های ذی نفوذ، صور گوناگون فعالیت های گروه های ذی نفوذ، طبقه بندی انواع گروه های ذی نفوذ ، گروههای ذی نفوذ از نظر ساختاری ، نقش های گروههای ذی نفوذ، تعریف احزاب سیاسی، مهمترین عوامل

توضیحات بیشتر

دانلود 8,900 تومان

پاورپوینت نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی

پاورپوینت نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی
دانلود پاورپوینت نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی در حجم 49 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل مدیریت دولتی و نطام سیاسی، مدیریت دولتی و نظام سیاسی، علم سیاست و خط مشی گذاری دولتی، نظریه سیاست و فلسفه دولت ، فلسفه ، حکومت و جمهوریت، نظریه مدیریت مکتبها و فرایندها، فرایند تصمیم سازی و خط مشی گذاری، حوزه های تحلیل در خط مشی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,500 تومان

پاورپوینت بازیگران و محیط خط مشی

پاورپوینت بازیگران و محیط خط مشی
دانلود پاورپوینت بازیگران و محیط خط مشی در حجم 21 اسلاید همراه با توضیحات کامل شامل طبقه بندی خط مشی، کارگزاران منتخب، قوه مجریه، قوه مقننه، کارگزاران منصوب، گروههای ذینفع، ساختار دیوانسالاری، ساختار جامعه، نظام بین اللملی

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت اجرای خط مشی گذاری

پاورپوینت اجرای خط مشی گذاری
دانلود پاورپوینت اجرای خط مشی گذاری در حجم 18 اسلاید همراه با توضیحات کامل شامل اجرای خط مشی دولتی، نظریه لئونارد وایت در مورد اجرای خط مشی دولتی، خط مشی عمومی و اجرا ، ارتباط خط مشی و مجریان، خط مشی عمومی، موانع اجرای کامل (اثر بخش) خط مشی های دولتی

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت کیفیت زندگی کاری

پاورپوینت کیفیت زندگی کاری
دانلود پاورپوینت کیفیت زندگی کاری در حجم 16 اسلاید همراه با توضیحات کامل شامل مفاهیم کیفیت زندگی کاری، سطوح کیفیت، برنامه های کیفیت زندگی کاری، موانع برنامه های کیفیت زندگی کاری، عوامل موثر در بهبود کیفیت زندگی کاری، شاخص های بهبود کیفیت زندگی کاری، محورهای کیفیت زندگی کاری از دیدگاه جان بلچر، استراتژیها و راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت ارگونومی؛ علم متناسب كردن كار با انسان

پاورپوینت ارگونومی؛ علم متناسب كردن كار با انسان
دانلود پاورپوینت ارگونومی؛ علم متناسب كردن كار با انسان در حجم 64 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل ارگونومی چیست؟، اهداف ارگونومی، چالش ارگونومی، حیطه های ارگونومی، مهندسی انسانی، فیزیولوژی كار،اختلالات اسكلتی – عضلانی مرتبط با كار، علل شایع بیماریهای اسكلتی – عضلانی، پیشگیری از اختلالات اسكلتی – عضلانی، مشكلات ناشی از نامناسب بودن وضع

توضیحات بیشتر

دانلود 14,000 تومان

پاورپوینت سلامت اداری و راهکارهای تحقق آن

پاورپوینت سلامت اداری و راهکارهای تحقق آن
دانلود پاورپوینت سلامت اداری و راهکارهای تحقق آن در حجم 40 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل سلامت اداری، سیاستهای کلی نظام اداری، عوامل موثر بر تحقق سلامت اداری، راههای افزایش سلامت اداری، ویژگی های نظام اداری سالم، گزارش سازمان شفافیت بین الملل

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان