دانشجویان صنایع غذایی

دانشجویان صنایع غذایی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته علوم انسانی

مبانی نظری و پیشینه رفتار مصرف کننده (حالت سیستمی)

مبانی نظری و پیشینه رفتار مصرف کننده (حالت سیستمی)
مبانی نظری و پیشینه رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رشد بهینه جمعیت

مبانی نظری و پیشینه رشد بهینه جمعیت
مبانی نظری و پیشینه رشد بهینه جمعیت

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه جرم پولشویی در اقتصاد

مبانی نظری و پیشینه جرم پولشویی در اقتصاد
مبانی نظری و پیشینه جرم پولشویی در اقتصاد

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه جایگاه بخش انرژی در اقتصاد

مبانی نظری و پیشینه جایگاه بخش انرژی در اقتصاد
مبانی نظری و پیشینه جایگاه بخش انرژی در اقتصاد

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آن

مبانی نظری و پیشینه تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آن
مبانی نظری و پیشینه تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آن

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه تبیین بحران های مالی

مبانی نظری و پیشینه تبیین بحران های مالی
مبانی نظری و پیشینه تبیین بحران های مالی

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه تاثیر رشد اقتصادی و شدت انرژی بر انتشار گاز Co2

مبانی نظری و پیشینه تاثیر رشد اقتصادی و شدت انرژی بر انتشار گاز Co2
مبانی نظری و پیشینه تأثیر رشد اقتصادی و شدت انرژی بر انتشار گاز Co2

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد

مبانی نظری و پیشینه تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد
مبانی نظری و پیشینه تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی کشورها

مبانی نظری و پیشینه تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی کشورها
مبانی نظری و پیشینه تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی کشورها

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشور ها

مبانی نظری و پیشینه تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشور ها
مبانی نظری و پیشینه تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشور ها

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

مقاله مدیریت با عنوان ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

مقاله مدیریت با عنوان ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران
مقاله حسابداری و مدیریت با عنوان ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران در فرمت ورد در 23 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 3,500 تومان

مبانی نظری و پیشینه تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران

مبانی نظری و پیشینه تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران
مبانی نظری و پیشینه تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم

مبانی نظری و پیشینه تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم
مبانی نظری و پیشینه تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر

مبانی نظری و پیشینه آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر
مبانی نظری و پیشینه آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم

مبانی نظری و پیشینه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم
مبانی نظری و پیشینه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه اشتغال زنان در بازار

مبانی نظری و پیشینه اشتغال زنان در بازار
مبانی نظری و پیشینه اشتغال زنان در بازار

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه اخلاق و وجدان کاری

مبانی نظری و پیشینه اخلاق و وجدان کاری
مبانی نظری و پیشینه اخلاق و وجدان کاری

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی

مبانی نظری و پیشینه اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی
مبانی نظری و پیشینه اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری

مبانی نظری و پیشینه اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری
مبانی نظری و پیشینه اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی

مبانی نظری و پیشینه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی
مبانی نظری و پیشینه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اضطراب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اضطراب
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اضطراب دارای منابع کامل (فارسی و انگلیسی) دارای رفرنس دهی استاندارد کاملترین در سطح اینترنت

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان