دانشجویان صنایع غذایی

دانشجویان صنایع غذایی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته علوم انسانی

تحقیق بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

تحقیق بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران
تحقیق بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 4,700 تومان

بررسی تحلیلی استانداردهایAPB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری

بررسی تحلیلی استانداردهایAPB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری
بررسی تحلیلی استانداردهایAPB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری

توضیحات بیشتر

دانلود 2,500 تومان

مقاله بررسی حذف صفر از پول ملی

مقاله بررسی حذف صفر از پول ملی
مقاله بررسی حذف صفر از پول ملی

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری

بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری
بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

بررسی بازار فولاد در جهان و ایران

بررسی بازار فولاد در جهان و ایران
بررسی بازار فولاد در جهان و ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

گزارش كارآموزی بررسی عملكرد سیستم حسابداری شركت آب و فاضلاب شهرستان خمین

گزارش كارآموزی بررسی عملكرد سیستم حسابداری شركت آب و فاضلاب شهرستان خمین
گزارش كارآموزی بررسی عملكرد سیستم حسابداری شركت آب و فاضلاب شهرستان خمین

توضیحات بیشتر

دانلود 5,800 تومان

بررسی كارایی بازار سرمایه

بررسی كارایی بازار سرمایه
بررسی كارایی بازار سرمایه

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

برنامه توسعه سازمان ملل متحد

برنامه توسعه سازمان ملل متحد
برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

برنامه حسابرسی- آزمون های حسابرسی

برنامه حسابرسی- آزمون های حسابرسی
برنامه حسابرسی آزمون های حسابرسی

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

مقاله برنامه رسیدگی به حسابها

مقاله برنامه رسیدگی به حسابها
مقاله برنامه رسیدگی به حسابها

توضیحات بیشتر

دانلود 2,500 تومان

مقاله در مورد برنامه ریزی منابع سازمان ERP

مقاله در مورد برنامه ریزی منابع سازمان ERP
مقاله در مورد برنامه ریزی منابع سازمانERP

توضیحات بیشتر

دانلود 4,700 تومان

بودجه بندی سرمایه ای و نقدی

بودجه بندی سرمایه ای و نقدی
بودجه بندی سرمایه ای و نقدی

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

مقاله بودجه ریزی عملیاتی

مقاله بودجه ریزی عملیاتی
مقاله بودجه ریزی عملیاتی

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

مقاله بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان

مقاله بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان
مقاله بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان

توضیحات بیشتر

دانلود 2,500 تومان

بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی طبق اصل 13 APB

بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی طبق اصل 13 APB
بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی طبق اصل 13 APB

توضیحات بیشتر

دانلود 8,500 تومان

بررسی سیستم حسابداری

بررسی سیستم حسابداری
بررسی سیستم حسابداری

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران

پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران
پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 5,200 تومان

پیوند مدیریت استراتژیك هزینه‌ها و مدیریت استراتژیك بازاریابی

پیوند مدیریت استراتژیك هزینه‌ها و مدیریت استراتژیك بازاریابی
پیوند مدیریت استراتژیك هزینه‌ها و مدیریت استراتژیك بازاریابی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها
تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

تأثیر بازار آزاد در اشتغال

تأثیر بازار آزاد در اشتغال
تأثیر بازار آزاد در اشتغال

توضیحات بیشتر

دانلود 2,500 تومان

تاریخچه سیستمهای حسابداری

تاریخچه سیستمهای حسابداری
تاریخچه سیستمهای حسابداری

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان