به فروشگاه ما خوش آمدید.

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
مبانی نظری و پیشینه رفتار مصرف کننده (حالت سیستمی) 12,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه رشد بهینه جمعیت 12,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه جرم پولشویی در اقتصاد 12,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه جایگاه بخش انرژی در اقتصاد 12,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آن 12,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تبیین بحران های مالی 12,000 دانلود
مقاله کشاورزی با عنوان آفتابدهی خاک soil solarization 2,000 دانلود
پاورپوینت کشاورزی و حشره شناسی با عنوان آفت سرخرطومی برگ یونجه 3,500 دانلود
مقاله کشاورزی با عنوان آفات مهم انباری 1,000 دانلود
مقاله کشاورزی با عنوان آفات و بیماریهای سبزی و صیفی 2,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تاثیر رشد اقتصادی و شدت انرژی بر انتشار گاز Co2 12,000 دانلود
مقاله کشاورزی با عنوان آفات پسته 2,500 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد 12,000 دانلود
پاورپوینت کشاورزی با عنوان آفات مهم گیاهی 8,500 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی کشورها 12,000 دانلود
پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان گیاه عدس 5,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشور ها 12,000 دانلود
مقاله کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان گیاه عدس 2,000 دانلود
مقاله مدیریت با عنوان ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران 3,500 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران 12,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم 12,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر 12,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم 12,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه اشتغال زنان در بازار 12,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه اخلاق و وجدان کاری 12,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی 12,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری 12,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی 12,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اضطراب 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره پرخاشگری 12,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی و ادراک خدا 12,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هویت 15,000 دانلود
جزوه پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه 5,000 دانلود
جزوه مدیریت تولید 5,000 دانلود
دوره زمان سنجی و ظرفیت سنجی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز 5,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوشمند سازی مدارس 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اضطراب رایانه 12,000 دانلود
پاورپوینت حسابداری منابع انسانی؛ ابزار قدرتمند مدیریت 9,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری 17,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف پیشرفت تحصیلی 12,000 دانلود
پاورپوینت نقش توسعه منابع انسانی، سرمایه انسانی و هوش در توسعه اقتصادی سازمان 12,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی 15,000 دانلود
جزوه مهندسی صنایع برنامه ریزی استراتیژیک Strategic Planning دانشگاه امیرکبیر 5,000 دانلود
راهنمای جامع Step7 10,000 دانلود
راهنمای طراحی تاسیسات برقی در استخرها 3,000 دانلود
دانلود انواع روش ها، دکل ها و مته های حفاری 6,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز 12,000 دانلود