دانشجویان صنایع غذایی

دانشجویان صنایع غذایی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

پاورپوینت ترفندهای فتوشاپ

پاورپوینت ترفندهای فتوشاپ
پاورپوینت ترفندهای فتوشاپ

توضیحات بیشتر

دانلود 9,900 تومان

دانلود مبانی نظری قدرت در نگاه مارکسیسم، نخبه گرایان و...

دانلود مبانی نظری قدرت در نگاه مارکسیسم، نخبه گرایان و...
دانلود مبانی نظری قدرت در نگاه مارکسیسم، نخبه گرایان و

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

دانلود مبانی نظری بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینما

دانلود مبانی نظری بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینما
دانلود مبانی نظری بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینما

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازی رایانه ای

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازی رایانه ای
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازی رایانه ای

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

پاورپوینت تاثیر فناوری اطلاعات در ایجاد اشتغال پایدار

پاورپوینت تاثیر فناوری اطلاعات در ایجاد اشتغال پایدار
پاورپوینت تأثیر فنّاوری اطلاعات درایجاد اشتغال پایدار

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پژوهشگری معلمان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پژوهشگری معلمان
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پژوهشگری معلمان

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

دانلود پاورپوینت پشته Stack

دانلود پاورپوینت پشته Stack
دانلود پاورپوینت پشته Stack

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی مدیریت

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی مدیریت
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی مدیریت

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهریه در اسلام

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهریه در اسلام
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشینه تحقیق مهریه در اسلام

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

پاورپوینت پایگاه داده چند رسانه ای

پاورپوینت پایگاه داده چند رسانه ای
پاورپوینت پایگاه داده چند رسانه ای

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته

پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته
پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته

توضیحات بیشتر

دانلود 7,500 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه مطالعات تاب آوری

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه مطالعات تاب آوری
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه مطالعات تاب‌آوری

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

پاورپوینت بررسی راهكارهای عملی فعالسازی كارگاه های كامپیوتر مدارس

پاورپوینت بررسی راهكارهای عملی فعالسازی كارگاه های كامپیوتر مدارس
پاورپوینت بررسی راهكارهای عملی فعال‌سازی كارگاه‌های كامپیوتر مدارس

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت آموزش Free Hand

پاورپوینت آموزش Free Hand
پاورپوینت آموزش Free Hand

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت بررسی وضعیت نرم افزار در ایران

پاورپوینت بررسی وضعیت نرم افزار در ایران
پاورپوینت بررسی وضعیت نرم افزار در ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت بایوس چیست؟

پاورپوینت بایوس چیست؟
پاورپوینت بایوس چیست ؟

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت آموزش کورل دراو

پاورپوینت آموزش کورل دراو
پاورپوینت آموزش کورل دراو

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت آموزش الکترونیک

پاورپوینت آموزش الکترونیک
پاورپوینت آموزش الکترونیک

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه مواد مخدر

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه مواد مخدر
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه مواد مخدر

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه تفکر انتقادی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه تفکر انتقادی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه تفکر انتقادی

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحولات اجتماعی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحولات اجتماعی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحولات اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان