دانشجویان صنایع غذایی

دانشجویان صنایع غذایی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

مقاله موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی

مقاله موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی
مقاله موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ ها

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ ها
ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ ها

توضیحات بیشتر

دانلود 4,500 تومان

نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری

نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری
نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری

توضیحات بیشتر

دانلود 4,500 تومان

مقاله نقش دولت در اقتصاد ایران

مقاله نقش دولت در اقتصاد ایران
مقاله نقش دولت در اقتصاد ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

مقاله نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

مقاله نقش مالیات بر توسعه اقتصادی
مقاله نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

توضیحات بیشتر

دانلود 3,500 تومان

مقاله بررسی تطبیقی مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی

مقاله بررسی تطبیقی مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی
مقاله بررسی تطبیقی مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی

توضیحات بیشتر

دانلود 4,500 تومان

مقاله ضرورت حسابرسی از دیدگاه اسلام

مقاله ضرورت حسابرسی از دیدگاه اسلام
مقاله ضرورت حسابرسی از دیدگاه اسلام

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

مقاله ورشکستگى یا مرگ اقتصادى

مقاله ورشکستگى یا مرگ اقتصادى
مقاله ورشکستگى یا مرگ اقتصادى

توضیحات بیشتر

دانلود 4,500 تومان

بررسی لزوم بازنگری در طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان

بررسی لزوم بازنگری در طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان
بررسی لزوم بازنگری در طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان لزوم بازنگری در طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان

توضیحات بیشتر

دانلود 3,500 تومان

مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت
مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

مقاله هزینه یابی کیفیت در پروژه ها

مقاله هزینه یابی کیفیت در پروژه ها
مقاله هزینه یابی کیفیت در پروژه ها

توضیحات بیشتر

دانلود 3,500 تومان

مقاله تاریخچه سیستمهای حسابداری

مقاله تاریخچه سیستمهای حسابداری
مقاله تاریخچه سیستمهای حسابداری

توضیحات بیشتر

دانلود 3,500 تومان

مقاله مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی (استفاده از یک مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش)

مقاله مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی (استفاده از یک مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش)
مقاله مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی (استفاده از یک مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش)

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

مقاله حرفه حسابرسی

مقاله حرفه حسابرسی
مقاله حرفه حسابرسی

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

مقاله حسابداری دولتی

مقاله حسابداری دولتی
مقاله حسابداری دولتی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,500 تومان

مقاله بررسی اهمیت کنترل داخلی سازمانها

مقاله بررسی اهمیت کنترل داخلی سازمانها
مقاله بررسی اهمیت کنترل داخلی سازمانها

توضیحات بیشتر

دانلود 10,000 تومان

مقاله رویكردهای مختلف حسابداری حال حاضر

مقاله رویكردهای مختلف حسابداری حال حاضر
مقاله رویكردهای مختلف حسابداری حال حاضر

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

مقاله تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری نقصان سرقفلی انتقالی

مقاله تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری نقصان سرقفلی انتقالی
مقاله تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری (موردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی)

توضیحات بیشتر

دانلود 6,500 تومان

مقاله اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری

مقاله اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری
مقاله اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری

توضیحات بیشتر

دانلود 9,500 تومان

مقاله دیدگاه های مختلف حسابداری

مقاله دیدگاه های مختلف حسابداری
مقاله دیدگاه های مختلف حسابداری

توضیحات بیشتر

دانلود 3,500 تومان

مقاله حسابداری از دیروز تا امروز

مقاله حسابداری از دیروز تا امروز
مقاله حسابداری از دیروز تا امروز

توضیحات بیشتر

دانلود 2,500 تومان