دانشجویان صنایع غذایی

دانشجویان صنایع غذایی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

دستورالعمل جامع بازرسی و کنترل کیفی QC - Plan

دستورالعمل جامع بازرسی و کنترل کیفی QC - Plan
دستورالعمل جامع بازرسی و کنترل کیفی QC Plan

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

کتاب بهبود در عملکرد توربین گاز 2013

کتاب بهبود در عملکرد توربین گاز 2013
کتاب بهبود در عملکرد توربین گاز

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

پانچ لیست های نمونه پایپینگ

پانچ لیست های نمونه پایپینگ
پانچ لیست های نمونه پایپینگ

توضیحات بیشتر

دانلود 1,500 تومان

هندبوک توربین های گازی

هندبوک توربین های گازی
هندبوک توربین های گازی

توضیحات بیشتر

دانلود 10,000 تومان

هندبوک توربین گاز: اصول و کاربرد

هندبوک توربین گاز: اصول و کاربرد
هندبوک توربین گاز اصول و کاربرد

توضیحات بیشتر

دانلود 10,000 تومان

هندبوک مهندسی توربین گازی

هندبوک مهندسی توربین گازی
هندبوک مهندسی توربین گازی

توضیحات بیشتر

دانلود 10,000 تومان

جزوه بررسی فنی نیروگاه گازی CHP

جزوه بررسی فنی نیروگاه گازی CHP
جزوه بررسی فنی نیروگاه گازی CHP

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

تحقیق معماری رنسانس

تحقیق معماری رنسانس
معماری رنسانس

توضیحات بیشتر

دانلود 3,400 تومان

معماری دیکانستراکشن 30 ص

معماری دیکانستراکشن 30 ص
معماری دیکانستراکشن 30 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 3,400 تومان

تحقیق معماری دوره ساسانی

تحقیق معماری دوره ساسانی
تحقیق معماری دوره ساسانی

توضیحات بیشتر

دانلود 4,600 تومان

معماری داخلی 14 ص

معماری داخلی 14 ص
معماری داخلی 14 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 3,400 تومان

تحقیق معماری خراسانی

تحقیق معماری خراسانی
تحقیق معماری خراسانی

توضیحات بیشتر

دانلود 3,400 تومان

مقبرهوهای استان مازندران 32 ص

مقبرهوهای استان مازندران 32 ص
مقبره‌های استان مازندران

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

مقاوم سازی دیوارهای آجری 7 ص

مقاوم سازی دیوارهای آجری 7 ص
مقاوم‌سازی دیوارهای آجری

توضیحات بیشتر

دانلود 3,400 تومان

صد نکته در پایان نامه نویسی

صد نکته در پایان نامه نویسی
صد نکته در پایان نامه نویسی

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

راهنمای نگارش مقالات مروری

راهنمای نگارش مقالات مروری
راهنمای نگارش مقالات مروری

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

پاورپوینت موتاسیون

پاورپوینت موتاسیون
موتاسیون انواع موتاسیون کاربرد موتاسیون موتاژن ها

توضیحات بیشتر

دانلود 6,400 تومان

پاورپوینت منگنز و کروم

پاورپوینت منگنز و کروم
منگنز و کروم منابع غذایی منگنز و کروم کمبود مسمومیت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت فلوئور

پاورپوینت فلوئور
فلوئور منبع عمده غذایی فلوئور اثرات مفید فلوئور

توضیحات بیشتر

دانلود 5,300 تومان

شیمی دارویی

شیمی دارویی
شیمی ‌دارویی کاربرد داروها داروهای بیماریهای گوارشی داروهای بیماریهای پوستی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,300 تومان

روغن های پایه

روغن های پایه
روغن های پایه نفت خام و اجزا آن انواع روغن پایه های معدنی روغن پایه های سنتزی

توضیحات بیشتر

دانلود 6,800 تومان