دانشجویان صنایع غذایی

دانشجویان صنایع غذایی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به مواد مخدر

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به مواد مخدر
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به مواد مخدر

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی چیست

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی چیست
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی چیست

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق امکان سنجی تحقق

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق امکان سنجی تحقق
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق امکان سنجی تحقق

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

پاورپوینت شبكه های فعالیت

پاورپوینت شبكه های فعالیت
پاورپوینت شبكه های فعالیت

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

فایل پاورپوینت سیستمهای دودویی

فایل پاورپوینت سیستمهای دودویی
فایل پاورپوینت سیستمهای دودویی

توضیحات بیشتر

دانلود 20,000 تومان

دانلود پاورپوینت سیستم های عامل

دانلود پاورپوینت سیستم های عامل
دانلود پاورپوینت سیستم های عامل

توضیحات بیشتر

دانلود 8,900 تومان

پاورپوینت سلامت الکترونیکی: آشنایی با برخی خطرات زندگی الكترونیكی E-Life در فضای اینترنت و نکاتی

پاورپوینت سلامت الکترونیکی: آشنایی با برخی خطرات زندگی الكترونیكی E-Life در فضای اینترنت و نکاتی
پاورپوینت سلامت الکترونیکی آشنایی با برخی خطرات زندگی الكترونیكی ELife در فضای اینترنت و نکاتی

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت زبان مدلسازی حقیقت مجازی VRML

پاورپوینت زبان مدلسازی حقیقت مجازی VRML
پاورپوینت زبان مدلسازی حقیقت مجازی VRML

توضیحات بیشتر

دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک

پاورپوینت راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک
پاورپوینت راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت ذخیره و بازیابی اطلاعات

پاورپوینت ذخیره و بازیابی اطلاعات
پاورپوینت ذخیره و بازیابی اطلاعات

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت مبانی فناوری اطلاعات

پاورپوینت مبانی فناوری اطلاعات
پاورپوینت مبانی فناوری اطلاعات

توضیحات بیشتر

دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت درخت ها

پاورپوینت درخت ها
پاورپوینت درخت ها

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

پاورپوینت درخت پوشا

پاورپوینت درخت پوشا
پاورپوینت درخت پوشا

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت درخت AVL

پاورپوینت درخت AVL
پاورپوینت درخت AVL

توضیحات بیشتر

دانلود 8,900 تومان

پاورپوینت داده کاوی جریان داده ها با درختهای تصمیم گیری

پاورپوینت داده کاوی جریان داده ها با درختهای تصمیم گیری
پاورپوینت داده کاوی جریان داده ها با درختهای تصمیم گیری

توضیحات بیشتر

دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت داده کاوی الگوهای تکرار شونده در جریان داده ها

پاورپوینت داده کاوی الگوهای تکرار شونده در جریان داده ها
پاورپوینت داده کاوی الگوهای تکرارشونده در جریان داده‌ها

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

پاورپوینت بلوتوث

پاورپوینت بلوتوث
پاورپوینت بلوتوث

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان