دانشجویان صنایع غذایی

دانشجویان صنایع غذایی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

مقاله مانیفیست در عرصه حسابداری

مقاله مانیفیست در عرصه حسابداری
مقاله مانـیفیست در عرصه حسابداری

توضیحات بیشتر

دانلود 4,700 تومان

مقاله مبادلات تجاری ایران و اروپا از نگاه آمار

مقاله مبادلات تجاری ایران و اروپا از نگاه آمار
مقاله مبادلات تجاری ایران و اروپا از نگاه آمار

توضیحات بیشتر

دانلود 4,700 تومان

پژوهش تهویه مطبوع برای یک ساختمان 5 طبقه

پژوهش تهویه مطبوع برای یک ساختمان 5 طبقه
هدف از این پروژه محاسبه بارهای حرارتی، انتخاب تجهیزات و وسایل گرمایشی و محاسبه بارهای سرمایشی ناشی از عوامل مختلف در یک ساختمان 5 طبقه است

توضیحات بیشتر

دانلود 27,000 تومان

مقاله پروژه مجتمع فولاد خراسان

مقاله پروژه مجتمع فولاد خراسان
مقاله پروژه مجتمع فولاد خراسان

توضیحات بیشتر

دانلود 5,700 تومان

مقاله محصول نهایی گزارشگری مالی

مقاله محصول نهایی گزارشگری مالی
مقاله محصول نهایی گزارشگری مالی

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

مقاله مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی با یک مشتق بجای مدل پایگاه دانش

مقاله مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی با یک مشتق بجای مدل پایگاه دانش
مقاله مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی با یک مشتق بجای مدل پایگاه دانش

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

مقاله برنامه درسی مدیریت خرید و انبارداری

مقاله برنامه درسی مدیریت خرید و انبارداری
مقاله برنامه درسی مدیریت خرید و انبارداری

توضیحات بیشتر

دانلود 3,500 تومان

مقاله مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

مقاله مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ
مقاله مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

توضیحات بیشتر

دانلود 7,500 تومان

مقاله مروری بر روش‌های تامین مالی پروژه‌ها

مقاله مروری بر روش‌های تامین مالی پروژه‌ها
مقاله مروری بر روش‌های تامین مالی پروژه‌ها

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

مقاله مروری بر وضعیت بیوتكنولوژی در جهان

مقاله مروری بر وضعیت بیوتكنولوژی در جهان
مقاله مروری بر وضعیت بیوتكنولوژی در جهان

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی

مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی
مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی

توضیحات بیشتر

دانلود 3,800 تومان

مقاله مسئولیت اجتماعی شركتها

مقاله مسئولیت اجتماعی شركتها
مقاله مسئولیت اجتماعی شركتها

توضیحات بیشتر

دانلود 4,500 تومان

مقاله معیارهاى بودجه‌بندى سرمایه‌اى

مقاله معیارهاى بودجه‌بندى سرمایه‌اى
مقاله معیارهاى بودجه‌بندى سرمایه‌اى

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

خلاصه لغات کتاب زبان تخصصی مکانیک

خلاصه لغات کتاب زبان تخصصی مکانیک
خلاصه لغات کتاب زبان تخصصی مکانیک از جمال الدین جلالی پور

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

مقاله مفاهیم حسابداری صنعتی

مقاله مفاهیم حسابداری صنعتی
مقاله مفاهیم حسابداری صنعتی

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

خلاصه کتاب اخلاق اسلامی

خلاصه کتاب اخلاق اسلامی
خلاصه کتاب اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم از مهدی علیزاده

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌
تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

خلاصه کتاب تاریخ امامت

خلاصه کتاب تاریخ امامت
خلاصه کتاب تاریخ امامت از اصغر منتظر القائم

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

مقاله مفهوم حسابرسى

مقاله مفهوم حسابرسى
مقاله مفهوم حسابرسى

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

مقاله مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک

مقاله مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک
مقاله مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

مقاله موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

مقاله موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران
مقاله موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان