دانشجویان صنایع غذایی

دانشجویان صنایع غذایی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

پاورپوینت مرمت فرهنگسرای بهشت مشهد

پاورپوینت مرمت فرهنگسرای بهشت مشهد
پاورپوینت مرمت فرهنگسرای بهشت مشهد

توضیحات بیشتر

دانلود 19,000 تومان

پاورپوینت طراحی المان شهری

پاورپوینت طراحی المان شهری
پاورپوینت طراحی المان شهری

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت فساد اداری

پاورپوینت فساد اداری
دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان فساد اداری در حجم 30 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت

توضیحات بیشتر

دانلود 7,500 تومان

پاورپوینت فراموشی سازمانی

پاورپوینت فراموشی سازمانی
دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان فراموشی سازمانیدر حجم 26 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت ریسک در بیمه های مسئولیت

پاورپوینت ریسک در بیمه های مسئولیت
دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان ریسک دربیمه های مسئولیت در حجم 41 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس سمینار در مدیریت بیمه

توضیحات بیشتر

دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت تورم و بیمه

پاورپوینت تورم و بیمه
دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان تورم و بیمه در حجم 27 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس سمینار در مدیریت بیمه

توضیحات بیشتر

دانلود 7,500 تومان

پاورپوینت بیمه درمان

پاورپوینت بیمه درمان
دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان بیمه درمان در حجم 40 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس سمینار در مدیریت بیمه

توضیحات بیشتر

دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت بیمه بدنه اتومبیل

پاورپوینت بیمه بدنه اتومبیل
دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان بیمه بدنه اتومبیل در حجم 54 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس سمینار در مدیریت بیمه

توضیحات بیشتر

دانلود 9,500 تومان

پاورپوینت استرس و تحلیل رفتگی مدیران و کارکنان

پاورپوینت استرس و تحلیل رفتگی مدیران و کارکنان
دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان استرس و تحلیل رفتگی مدیران و کارکنان در حجم 54 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت

توضیحات بیشتر

دانلود 9,500 تومان

پاورپوینت پی دی اف شده قرارداد ھای EPC

پاورپوینت پی دی اف شده قرارداد ھای EPC
EPC در واقع سرنام این واژگان است Engineeringprocurementconstruction که به سادگی می توان آنرا به مهندسی، تامین کالا و ساخت و اجرا تعبیر کرد نام دیگری است که معادل همان پروژه کلید در دست در نظر گرفته میشود در چنین پروژه هایی تمام فعالیت های لازم برای اجرای پروژه از مرحله طراحی ومهندسی تا تدارکات وساخت نهایی بر عهده یک پیمانکار گذاشته میشود پیمانک

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر كیفیت زندگی كاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر كیفیت زندگی كاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی
ادبیات و پیشینه تحقیق اثر كیفیت زندگی كاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

ادبیات و پیشینه تحقیق اجمالی گویش ها

ادبیات و پیشینه تحقیق اجمالی گویش ها
ادبیات و پیشینه تحقیق اجمالی گویش ها

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

ادبیات و پیشینه تحقیق اختلال نقص توجه بیش فعالی

ادبیات و پیشینه تحقیق اختلال نقص توجه بیش فعالی
ادبیات و پیشینه تحقیق اختلال نقص توجه بیش فعالی

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

ادبیات و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای

ادبیات و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای
ادبیات و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق در اسلام

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق در اسلام
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق در اسلام

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

ادبیات و پیشینه تحقیق اختیارات سرمایه گذاری

ادبیات و پیشینه تحقیق اختیارات سرمایه گذاری
ادبیـات و پیـشینه تحقیـق اختیارات سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

ادبیات و پیشینه تحقیق افسردگی

ادبیات و پیشینه تحقیق افسردگی
ادبیات و پیشینه تحقیق افسردگی

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

پاورپوینت سایت الکترونیک خودرو شرق

پاورپوینت سایت الکترونیک خودرو شرق
پاورپوینت سایت الکترونیک خودرو شرق

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

ادبیات و پیشینه تحقیق بازار سرمایه

ادبیات و پیشینه تحقیق بازار سرمایه
ادبیـات و پیـشینه تحقیـق بازار سرمایه

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش استنادها درایران وجهان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش استنادها درایران وجهان
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش استنادها درایران وجهان

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملكرد

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملكرد
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملكرد

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان