دانشجویان صنایع غذایی

دانشجویان صنایع غذایی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

پاورپوینت گروه مطالعاتی بررسی اهداف استراتژیك و عملكرد شركت فناوری اطلاعات

پاورپوینت گروه مطالعاتی بررسی اهداف استراتژیك و عملكرد شركت فناوری اطلاعات
پاورپوینت گروه مطالعاتی بررسی اهداف استراتژیك و عملكرد شركت فناوری اطلاعات

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی 81 اسلاید

پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی 81 اسلاید
پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی 81 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت اقتصاد خرد

پاورپوینت اقتصاد خرد
پاورپوینت بسیار جامع در 214 اسلاید و قابل ویرایش در ارتباط با موضوع اقتصاد خرد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

پاورپوینت طرح درس و اهداف درس مدیریت استراتژیک در رشته مدیریت بازرگانی

پاورپوینت طرح درس و اهداف درس مدیریت استراتژیک در رشته مدیریت بازرگانی
پاورپوینت طرح درس و اهداف درس مدیریت استراتژیک در رشته مدیریت بازرگانی

توضیحات بیشتر

دانلود 27,800 تومان

پاورپوینت صادرات خاویار

پاورپوینت صادرات خاویار
پاورپوینت صادرات خاویار

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت تکنیک های مدل سازی

پاورپوینت تکنیک های مدل سازی
پاورپوینت تکنیک های مدل سازی

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی
پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی
پاورپوینت تحقیقات بازاریابی

توضیحات بیشتر

دانلود 7,900 تومان

پاورپوینت کار و کارگر 29 اسلاید

پاورپوینت کار و کارگر 29 اسلاید
پاورپوینت کار و کارگر 29 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 4,800 تومان

پاورپوینت قراردادها 61 اسلاید به همراه فایل Word

پاورپوینت قراردادها 61 اسلاید به همراه فایل Word
پاورپوینت قراردادها 61 اسلاید به همراه فایل Wprd

توضیحات بیشتر

دانلود 4,500 تومان

پاورپوینت تشکل های کارگری در جمهوری اسلامی

پاورپوینت تشکل های کارگری در جمهوری اسلامی
پاورپوینت تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی

توضیحات بیشتر

دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی

دانلود پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی
دانلود پاورپوینت بیمه تأمین اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت بیمه کارگری

پاورپوینت بیمه کارگری
پاورپوینت بیمه کارگری

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت بازارهای مصرف کننده عوامل موثر در رفتار مصرف کننده

پاورپوینت بازارهای مصرف کننده عوامل موثر در رفتار مصرف کننده
پاورپوینت بازارهای مصرف کننده عوامل موثر در رفتار مصرف کننده

توضیحات بیشتر

دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت آشنایی مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهای لازمه

پاورپوینت آشنایی مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهای لازمه
پاورپوینت آشنایی مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهای لازمه

توضیحات بیشتر

دانلود 6,900 تومان

پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی

پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی
پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی

توضیحات بیشتر

دانلود 26,900 تومان

پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه

پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه
پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت

پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت
پاورپوینت مراحل توسعۀ مدیریت

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

معنی و حل المسائل درس ششم عربی پایه نهم

معنی و حل المسائل درس ششم عربی پایه نهم
معنی و حل المسائل درس ششم عربی پایه نهم

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

جواب فعالیت، خود را بیازمایید، آزمایش کنید، مقایسه کنید و فکر کنید فصل هشتم از علوم نهم

جواب فعالیت، خود را بیازمایید، آزمایش کنید، مقایسه کنید و فکر کنید فصل هشتم از علوم نهم
جواب فعالیت ، خود را بیازمایید، آزمایش کنید، مقایسه کنید و فکر کنید فصل هشتم از علوم نهم

توضیحات بیشتر

دانلود 2,500 تومان

پاسخ فکر کنید و جمع آوری اطلاعات مقایسه کنید و فعالیت فصل نهم پایه نهم

پاسخ فکر کنید و جمع آوری اطلاعات مقایسه کنید و فعالیت فصل نهم پایه نهم
پاسخ فکر کنید و جمع آوری اطلاعات مقایسه کنید و فعالیت فصل نهم پایه نهم

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان