دانشجویان صنایع غذایی

دانشجویان صنایع غذایی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

مطالعه ویژگیهای كیفی در شبكه های مجتمع كنترل، نظارت و وارسی و نحوه محاسبه آن

مطالعه ویژگیهای كیفی در شبكه های مجتمع كنترل، نظارت و وارسی و نحوه محاسبه آن
مقاله کارشناسی ارشد برق و مخابرات مطالعه ویژگیهای كیفی در شبكه های مجتمع كنترل، نظارت و وارسی و نحوه محاسبة آن

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

کنترل غیرخطی غلظت و حجم یک محلول شیمیایی دو عنصره

کنترل غیرخطی غلظت و حجم یک محلول شیمیایی دو عنصره
مقاله کارشناسی ارشد برق از دانشگاه امیرکبیر كنترل غیرخطی غلظت و حجم یك محلول شیمیایی دو عنصره

توضیحات بیشتر

دانلود 10,000 تومان

كاربرد تئوری مجموعه های راف در نظریه تصمیم گیری

كاربرد تئوری مجموعه های راف در نظریه تصمیم گیری
دانلود مقاله کارشناسی ارشد مخابرات كاربرد تئوری مجموعه های راف در نظریه تصمیم گیری

توضیحات بیشتر

دانلود 10,000 تومان

تحلیل Offline سیگنال های ارتعاشی جهت تشخیص عیوب مكانیكی با استفاده از تحلیل موجك و روش های حسابگری نرم

تحلیل Offline سیگنال های ارتعاشی جهت تشخیص عیوب مكانیكی با استفاده از تحلیل موجك و روش های حسابگری نرم
مقاله رشته برق و مخابرات تحلیل Offline سیگنال های ارتعاشی جهت تشخیص عیوب مكانیكی با استفاده از تحلیل موجك و روش های حسابگری نرم

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت اهرام مصر

پاورپوینت اهرام مصر
پاورپوینت 61 اسلایدی، قابل ویرایش وبسیار کامل و عالی مناسب برای ارایه با موضوع اهرام مصر

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

حل مساله در مدار قرار گرفتن واحد های نیروگاهی به صورت یك مساله برنامه ریزی خطی فازی با در نظر گرفتن تغییرات بار شبكه

حل مساله در مدار قرار گرفتن واحد های نیروگاهی به صورت یك مساله برنامه ریزی خطی فازی با در نظر گرفتن تغییرات بار شبكه
مقاله حل مساله ”در مدار قرار گرفتن واحد های نیروگاهی“به صورت یك مساله برنامه ریزی خطی فازی با در نظر گرفتن تغییرات بار شبكه

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

بررسی سیستم کنترل پرواز موشک

بررسی سیستم کنترل پرواز موشک
دانلود مقاله بررسی سیستم كنترل پرواز موشك

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

پاورپوینت درز انبساط در ساختمان

پاورپوینت درز انبساط در ساختمان
پاورپوینت 19 اسلایدی، قابل ویرایش و کاربدی در ارتباط با درز انبساط در ساختمان

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

پاورپوینت رنگ شناسی در معماری

پاورپوینت رنگ شناسی در معماری
پاورپوینت 54 اسلایدی، قابل ویرایش و بسیار جامع پیرامون مبحث رنگ شناسی در معماری

توضیحات بیشتر

دانلود 4,500 تومان

بررسی تاریخچه توابع حقیقی مثبت و اهمیت آن در نظریه كنترل

بررسی تاریخچه توابع حقیقی مثبت و اهمیت آن در نظریه كنترل
مقاله گروه مخابرات بررسی تاریخچه توابع حقیقی مثبت و اهمیت آن در نظریه كنترل

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

الگوریتم بهبود یافته كنترل با ناظر

الگوریتم بهبود یافته كنترل با ناظر
مقاله کارشناسی ارشد گروه مخابرات الگوریتم بهبود یافته كنترل با ناظر

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

طراحی كنترلر روباست H∞ برای سیستمهای پارامتری خطی متغیر

طراحی كنترلر روباست H∞ برای سیستمهای پارامتری خطی متغیر
مقاله گروه مخابرات طراحی كنترلر روباست H∞ برای سیستمهای پارامتری خطی متغیر

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

طراحی C.N.C قابل كنترل با P.C

طراحی C.N.C قابل كنترل با P.C
دانلود مقاله کارشناسی ارشد مخابرات طراحی CNC قابل كنترل با PC

توضیحات بیشتر

دانلود 10,000 تومان

كاهش chattering در عملكرد كنترل كننده NARMA-L2

كاهش chattering در عملكرد كنترل كننده NARMA-L2
دانلود مقاله رشته برق و مخابرات كاهش chattering در عملكرد كنترل كننده NARMAL2

توضیحات بیشتر

دانلود 10,000 تومان

پایداری در سیستمهای كنترل شبكه

پایداری در سیستمهای كنترل شبكه
دانلود مقاله گروه برق و مخابرات پایداری در سیستمهای كنترل شبكه

توضیحات بیشتر

دانلود 10,000 تومان

روشی جدید جهت آموزش شبكه عصبی MLP با استفاده ازقوانین فازی

روشی جدید جهت آموزش شبكه عصبی MLP با استفاده ازقوانین فازی
دانلود مقاله رشته مخابرات روشی جدیدجهت آموزش شبكه عصبی MLP با استفاده ازقوانین فازی

توضیحات بیشتر

دانلود 10,000 تومان

ارائه یك ساختار پیشنهادی برای حذف تداخل های هم كانال

ارائه یك ساختار پیشنهادی برای حذف تداخل های هم كانال
دانلود مقاله گروه مخابرات ارائه یك ساختار پیشنهادی برای حذف تداخل های هم كانال

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی برومند

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی برومند
فایل حاوی خلاصه درس کتاب مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند مختص دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشدمورد استفاده دانشجویان رشته مدیریت کلیه گرایش ها،حسابداری می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,500 تومان

رویكردی نو در طراحی كنترلر لغزشی در توزیع جریان منابع تغذیه موازی DC

رویكردی نو در طراحی كنترلر لغزشی در توزیع جریان منابع تغذیه موازی DC
دانلود مقاله رشته برق گروه مخابرات رویكردی نو در طراحی كنترلر لغزشی در توزیع جریان منابع تغذیه موازی DC

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

پیاده سازی سخت افزاری رگولاتورهای خودتنظیم با حذف اغتشاش در كنترل موقعیت موتور DC

پیاده سازی سخت افزاری رگولاتورهای خودتنظیم با حذف اغتشاش در كنترل موقعیت موتور DC
مقاله رشته برق زیرشاخه مخابرات پیاده سازی سخت افزاری رگولاتورهای خودتنظیم با حذف اغتشاش در كنترل موقعیت موتور DC

توضیحات بیشتر

دانلود 10,000 تومان

مدلینگ و کنترل فازی ماشین های DC

مدلینگ و کنترل فازی ماشین های DC
مقاله رشته برق و گروه مخابرات مدلینگ و کنترل فازی ماشین های DC

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان