دانشجویان صنایع غذایی

دانشجویان صنایع غذایی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

مقاله در مورد حسابداری و حسابرسی در بانک

مقاله در مورد حسابداری و حسابرسی در بانک
مقاله در مورد حسابداری و حسابرسی در بانک

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

تحقیق تعریف حق العملكار و شرایط عمومی حق العملكاری در گمرك

تحقیق تعریف حق العملكار و شرایط عمومی حق العملكاری در گمرك
تحقیق تعریف حق العملكار و شرایط عمومی حق العملكاری در گمرك

توضیحات بیشتر

دانلود 3,500 تومان

حل مسائل حسابداری صنعتی

حل مسائل حسابداری صنعتی
حل مسائل حسابداری صنعتی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

تشکیل، اداره، و انحلال موسسات و شرکتهای دولتی

تشکیل، اداره، و انحلال موسسات و شرکتهای دولتی
تشکیل، اداره، و انحلال موسسات و شرکتهای دولتی

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business)

خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business)
خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business)

توضیحات بیشتر

دانلود 3,500 تومان

تحقیق ‌خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی

تحقیق ‌خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی
تحقیق ‌خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

بررسی دانش و سیستم حسابداری

بررسی دانش و سیستم حسابداری
مقاله دانش و سیستم حسابداری

توضیحات بیشتر

دانلود 25,000 تومان

دنیای در حال تغییر حسابداری مدیریت

دنیای در حال تغییر حسابداری مدیریت
دنیای در حال تغییر حسابداری مدیریت

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه

رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه
رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه

توضیحات بیشتر

دانلود 9,900 تومان

روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران

روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران
روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

مقاله روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی

مقاله روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی
مقاله روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی

توضیحات بیشتر

دانلود 4,700 تومان

مقاله ریسک و مدیریت ریسک

مقاله ریسک و مدیریت ریسک
مقاله ریسک و مدیریت ریسک

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

مقاله ریسک وبازده

مقاله ریسک وبازده
مقاله ریسک وبازده

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

مقاله در مورد ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

مقاله در مورد ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
مقاله در مورد ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

توضیحات بیشتر

دانلود 4,800 تومان

بررسی سرمایه گذاری به صورت کامل و جامع

بررسی سرمایه گذاری به صورت کامل و جامع
بررسی سرمایه گذاری به صورت کامل و جامع

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مقاله سفته

مقاله سفته
مقاله سفته

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

بررسی سود و زیان شرکت ها

بررسی سود و زیان شرکت ها
بررسی سود و زیان شرکت ها

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مقاله سهام

مقاله سهام
مقاله سهام

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

بررسی سیستم های خرید

بررسی سیستم های خرید
بررسی سیستم های خرید

توضیحات بیشتر

دانلود 3,500 تومان

بررسی سیستم های نوین انبارداری

بررسی سیستم های نوین انبارداری
بررسی سیستم های نوین انبارداری

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

بررسی سیستم کنترل داخلی

بررسی سیستم کنترل داخلی
بررسی سیستم کنترل داخلی

توضیحات بیشتر

دانلود 25,000 تومان