فروشگاه ساز رایگان فایل ، همکاری در فروش فایل | سل یو

پاورپوینت مقیاس های نگرش سنج

پاورپوینت مقیاس های نگرش سنج پاور پوینت حاضر در رابطه با مقیاس های نگرش سنجش در قالب 32 اسلاید برای ارائه کلاس در دروس روان سنجی و روش تحقیق برای دانشجویان کارشناسی و ارشد گرده آوری شده است

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت حسابداری شركتهای تضامنی در اصول حسابداری (تشكیل، تقسیم سود، انحلال)

پاورپوینت حسابداری شركتهای تضامنی در اصول حسابداری (تشكیل، تقسیم سود، انحلال) این پاورپوینت در مورد حسابداری شركتهای تضامنی در اصول حسابداری، تشكیل،تقسیم سود،انحلال، در 90 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل حسابداری شركتهای تضامنی در اصول حسابداری،تشكیل،تقسیم سود،انحلال، حسابداری شركتهای تضامنی،اصول حسابداری،مفهوم شرکت تضامنی،خصوصیات شركتهاى تضامنى،شركتنامه،تقسیم سود و زیان،ورود و خروج شریک،انحلال شركت،سرمایه گذاری شركاء،سه

توضیحات بیشتر دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت مفاهیم و مفروضات بنیادی در حسابداری

پاورپوینت مفاهیم و مفروضات بنیادی در حسابداری این پاورپوینت در مورد مفاهیم و مفروضات بنیادی در حسابداری در 95 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل مفاهیم و مفروضات بنیادی در حسابداری،اصول و مفاهیم و مفروضات حسابداری،اصول و مفاهیم حسابداری،استانداردهای حسابداری ،اصل تحقق درآمد،اصل تطابق هزینه با درآمد،مفاهیم حسابداری،اصول حسابداری وومنابع می باشد

توضیحات بیشتر دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت اصول و مفاهیم و مفروضات حسابداری

پاورپوینت اصول و مفاهیم و مفروضات حسابداری این پاورپوینت در مورد اصول و مفاهیم و مفروضات حسابداری در 52 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل اصول و مفاهیم و مفروضات حسابداری،اصول و مفاهیم حسابداری،استانداردهای حسابداری ،اصل تحقق درآمد،اصل تطابق هزینه با درآمد،مفاهیم حسابداری،اصول حسابداری، وومنابع می باشد

توضیحات بیشتر دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت سیستم حقوق و دستمزد در اصول حسابداری

پاورپوینت سیستم حقوق و دستمزد در اصول حسابداری این پاورپوینت در مورد سیستم حقوق و دستمزد در اصول حسابداری در 45 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل سیستم حقوق و دستمزد در اصول حسابداری،سیستم حقوق و دستمزد،اهمیت سیستم حقوق و دستمزداهمیت سیستم حقوق و دستمزداهمیت سیستم حقوق و دستمزد،حقوق و مزایای کارکنان،کسورات حقوق و مزایا،لیست حقوق و دستمزد،کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد،فوق العاده شغل،حسابدار

توضیحات بیشتر دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت کنترل داخلی رویدادهای مالی نقدی در اصول حسابداری

پاورپوینت کنترل داخلی رویدادهای مالی نقدی در اصول حسابداری این پاورپوینت در مورد کنترل داخلی رویدادهای مالی نقدی در اصول حسابداری در 50 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل کنترل داخلی رویدادهای مالی نقدی در اصول حسابداری،کنترل داخلی رویدادهای مالی نقدی،وجه نقد،رویدادهای مالی،دارایی های شرکت،حسابهای دریافتنی،موجودی مواد و کالا،گزارش گری وجوه نقد در ترازنامه،مسئولیت های مدیریت وجوه نقد ،مبانی اعمال کنترل داخلی

توضیحات بیشتر دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت سیستم حسابداری دستی در اصول حسابداری

پاورپوینت سیستم حسابداری دستی در اصول حسابداری این پاورپوینت در موردسیستم حسابداری دستی در اصول حسابداری در 40 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل سیستم حسابداری دستی در اصول حسابداری ،سیستم حسابداری دستی،دفترروزنامه عمومی،حسابهای دفاتر معین،حسابهای دفتر کل،دفاتر روزنامه اختصاصی،دفتر روزنامه برگشت از فروش و تخفیفات ،دفاتر روزنامه چند ستونی ،دفتر روزنامه تركیبی، وومنابع می باشد

توضیحات بیشتر دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت تعریف علم بیونیک در انسان،طبیعت،معماری

پاورپوینت تعریف علم بیونیک در انسان،طبیعت،معماری این پاورپوینت در مورد تعریف علم بیونیک در انسان،طبیعت،معماری در 40 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل تعریف علم بیونیک در انسان،طبیعت،معماری،علم بیونیک،معماری بیونیک،bionic،بیونیک و الهام از طبیعت،وومنابع می باشد

توضیحات بیشتر دانلود 6,600 تومان

مبانی نظری و پیشینه پیامدهای سایبرلوفینگ و تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پیامدهای سایبرلوفینگ و تعهد سازمانی مبانی نظری و پیشینه پیامدهای سایبرلوفینگ و تعهد سازمانی

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

مبانی نظری و پیشینه پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات مبانی نظری و پیشینه پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه بودجه ریزی عملیاتی

مبانی نظری و پیشینه بودجه ریزی عملیاتی مبانی نظری و پیشینه بودجه ریزی عملیاتی

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه بقای شرکت ها و عوامل موثر بر آن ها

مبانی نظری و پیشینه بقای شرکت ها و عوامل موثر بر آن ها مبانی نظری و پیشینه بقای شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن ها

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه بانکداری موبایلی

مبانی نظری و پیشینه بانکداری موبایلی مبانی نظری و پیشینه بانکداری موبایلی

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه بانکداری الکترونیک و عملکرد مالی بانک ها

مبانی نظری و پیشینه بانکداری الکترونیک و عملکرد مالی بانک ها مبانی نظری و پیشینه بانکداری الکترونیک و عملکرد مالی بانک ها

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی رابطه مند و افزایش وفاداری مشتری

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی رابطه مند و افزایش وفاداری مشتری مبانی نظری و پیشینه بازاریابی رابطه مند و افزایش وفاداری مشتری

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی و سیستم نوین بانکداری

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی و سیستم نوین بانکداری مبانی نظری و پیشینه بازاریابی و سیستم نوین بانکداری

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی رابطه مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتری (CLV)

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی رابطه مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتری (CLV) مبانی نظری و پیشینه بازاریابی رابطه مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتری (CLV)

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان

مبانی نظری بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان مبانی نظری و پیشینه بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتری

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتری مبانی نظری و پیشینه بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتری

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی اجتماعی و وفاداری مشتریان

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی اجتماعی و وفاداری مشتریان مبانی نظری و پیشینه بازاریابی اجتماعی و وفاداری مشتریان

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه بازارگرایی و عملکرد برند

مبانی نظری و پیشینه بازارگرایی و عملکرد برند مبانی نظری و پیشینه بازارگرایی و عملکرد برند

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان