دانشجویان صنایع غذایی

دانشجویان صنایع غذایی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

مقاله بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان

مقاله بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان
مقاله بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان

توضیحات بیشتر

دانلود 2,500 تومان

بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی طبق اصل 13 APB

بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی طبق اصل 13 APB
بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی طبق اصل 13 APB

توضیحات بیشتر

دانلود 8,500 تومان

بررسی سیستم حسابداری

بررسی سیستم حسابداری
بررسی سیستم حسابداری

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران

پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران
پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 5,200 تومان

پیوند مدیریت استراتژیك هزینه‌ها و مدیریت استراتژیك بازاریابی

پیوند مدیریت استراتژیك هزینه‌ها و مدیریت استراتژیك بازاریابی
پیوند مدیریت استراتژیك هزینه‌ها و مدیریت استراتژیك بازاریابی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها
تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

تأثیر بازار آزاد در اشتغال

تأثیر بازار آزاد در اشتغال
تأثیر بازار آزاد در اشتغال

توضیحات بیشتر

دانلود 2,500 تومان

تاریخچه سیستمهای حسابداری

تاریخچه سیستمهای حسابداری
تاریخچه سیستمهای حسابداری

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

تامین هدفهای گزارشگری مالی

تامین هدفهای گزارشگری مالی
تامین هدفهای گزارشگری مالی

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

مقاله تبلیغات

مقاله تبلیغات
مقاله تبلیغات

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

مقاله تحلیل و مدیریت ریسک

مقاله تحلیل و مدیریت ریسک
مقاله تحلیل و مدیریت ریسک

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

ترازنامه هنرستان عمید

ترازنامه هنرستان عمید
ترازنامه هنرستان عمید

توضیحات بیشتر

دانلود 2,500 تومان

تسمه نقاله – راهنمای انبار کردن و حمل و نقل

تسمه نقاله – راهنمای انبار کردن و حمل و نقل
تسمه نقاله – راهنمای انبار کردن و حمل و نقل

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

مقاله تعاریف و ویژگی‌های بنیادی توابع مثلثاتی

مقاله تعاریف و ویژگی‌های بنیادی توابع مثلثاتی
مقاله تعاریف و ویژگی‌های بنیادی توابع مثلثاتی

توضیحات بیشتر

دانلود 4,700 تومان

تحقیق تعریف سیاست مالی و پولی

تحقیق تعریف سیاست مالی و پولی
تحقیق تعریف سیاست مالی و پولی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

مقاله تكنیكهای تحلیلی

مقاله تكنیكهای تحلیلی
مقاله تكنیكهای تحلیلی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

مقاله تورم و سرمایه گذاران

مقاله تورم و سرمایه گذاران
مقاله تورم و سرمایه گذاران

توضیحات بیشتر

دانلود 2,500 تومان

تهیه گزارش از روند سرمایه گزاری به یكی از كشورهای اسیایی و نتایج آن

تهیه گزارش از روند سرمایه گزاری به یكی از كشورهای اسیایی و نتایج آن
تهیه گزارش از روند سرمایه گزاری به یكی از كشورهای اسیایی و نتایج آن

توضیحات بیشتر

دانلود 4,200 تومان

تئوری حسابداری اجتماعی

تئوری حسابداری اجتماعی
تئوری حسابداری اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

ثبت رویدادهای مالی در مدارك و دفاتر حسابداری بنگاه اقتصادی

ثبت رویدادهای مالی در مدارك و دفاتر حسابداری بنگاه اقتصادی
ثبت رویدادهای مالی در مدارك و دفاتر حسابداری بنگاه اقتصادی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

مقاله جذب سرمایه خارجی در ایران

مقاله جذب سرمایه خارجی در ایران
مقاله جذب سرمایه خارجی در ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان