دانشجویان صنایع غذایی

دانشجویان صنایع غذایی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

بودجه چیست

بودجه چیست
كلمه بودجه از زبان فرانسه ریشه گرفته وسپس در سایر زبانها متداول شده معنی لغوی بودجه عبارت است از كیف چرمی،كیسه چرمی كوچك كه صورت دریافتیها و پرداختیهای كشوررا درآن قرار می دهندمفهوم آن دربین مردم مختلف است بعضی ها آن رادخل وخرج مملكت می دانندواین ساده ترین برداشت از مفهوم بودجه است اما امروز دیدگاههای زیادی در مورد بودجه وجود دارد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

بهینه سازی

بهینه سازی
در این مقاله تئوری بهینه‌سازی مورد بررسی قرار می‌گیرد و به مسائل معمول بهینه‌سازی و رویكرد‌های حل آنها اشاره می‌شود

توضیحات بیشتر

دانلود 6,500 تومان

برنامه و بودجه سازمان کشاورزی

برنامه و بودجه سازمان کشاورزی
بودجه شاهرگ حیاتی دولت است زیرا دولت تمامی فعالیت های ملی خود اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چار چوب قانون بودجه انجام می دهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می نماید

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

برنامه ریزی آموزشی در شركت توسعه نیشكر و صنایع جانبی

برنامه ریزی آموزشی در شركت توسعه نیشكر و صنایع جانبی
برنامه ریزی به مفهوم ساده ودر عین حال عملی كلمه عبارت است از طرح و تهیه نقشه محاسبه شده برای رسیدن به هدف یا هدفهای مورد نظر پس قبل از آن كه به كار برنامه ریزی بپردازیم اول باید هدف یا هدفهای خاصی را در ذهن خود مشخص كنیم سپس برای رسیدن به آنها به طرح نقشه و پیش بینی های لازم بپردازیم

توضیحات بیشتر

دانلود 6,500 تومان

بررسی برندهای معروف ایران

بررسی برندهای معروف ایران
ارزش جهانی این برند معروف به دلیل تحریمهای سیاسی که از زمان انقلاب در حمل ونقل هوایی ایجاد شد کمتر شده است (این تحریمها نفروختن هواپیما وتجهیزات و وسایل آن تا ندادن خط هوایی به ایران ایر بوده است که در خاور میانه به عنوان یک شرکت هواپیمایی درجه دوشناخته شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیر نفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌

بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیر نفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌
در این‌ مقاله‌، كوشیده‌ایم‌ تا با داده‌های‌ آماری‌ ایران‌ و استفاده‌ از یك‌مدل‌ تابع‌ تولید، اثرهای‌ رشد صادرات‌ غیرنفتی‌ را بر رشد اقتصادی‌، بررسی‌ نماییم‌ در مدل‌مورد استفاده‌ در این‌ پژوهش‌، اثر صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ از طریق‌ اثرهای‌ جانبی‌ وافزایش‌ بهره‌وری‌، توضیح داده‌ می‌شود نتایج‌ این‌ پژوهش‌ كه‌ براساس‌ داده‌های‌ آماری‌ سال‌های

توضیحات بیشتر

دانلود 6,500 تومان

بررسی نظام پاسخگویی مبتنی بر عملكرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382

بررسی نظام پاسخگویی مبتنی بر عملكرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382
روزبروز دولتهای جهان جهت فراهم کردن خدمات بهداشتدرمان بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند تحولات و کوشش­های توانمندسازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روشهای مشابهی را برای رسیدن به نظامهای بهداشتدرمان با عملکرد بهتر می­پذیرند همه این روشها بر پاسخگو بودن بعنوان یک عنصر اساسی در اجرای تحولات بهداشتدرمان و بهبود عملکرد سیست

توضیحات بیشتر

دانلود 6,500 تومان

بررسی میزان ارتقا بهره وری در شركت وزین بار پس از بكارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM

بررسی میزان ارتقا بهره وری در شركت وزین بار پس از بكارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM
انجام چنین پژوهش هایی می تواند به مثابه یك گزارش توجیهی برای بكارگیری یا عدم بكارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,500 تومان

بررسی شیوه ها و مبانی نظری كاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشكی

بررسی شیوه ها و مبانی نظری كاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشكی
مقاله حاضر مقاله تهیه شده از طرح پژوهشی بررسی مبانی نظری و شیوه‌های كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم فی ما بین معاونت توسعه مدیریت منابع و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی و گروه كارشناسان ایران (به عنوان مجری طرح) می‌باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

بررسی سیستم اندازه گیری عملكرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران- 1382

بررسی سیستم اندازه گیری عملكرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران- 1382
صاحبان بیمارستانها برای اینکه بتوانند عملكرد خود را در سطح مطلوب حفظ نموده و بقای خود را تضمین نمایند، باید بتوانند تصمیمات آگاهانه اتخاذ نمایند، لذا ملزم به رعایت اصولی از جمله ارزیابی و اندازه­گیری عملکرد و دریافت آگاهی از وضعیت بیمارستانهای تحت مدیریت خود می­باشند لیکن بدلیل عدم بررسی دقیق روشهای اصلی مورد استفاده برای اندازه­گیری عملكرد در حیط

توضیحات بیشتر

دانلود 7,500 تومان

بررسی سازه ها وراههای ارتقای اثر بخشی نیروی كار

بررسی سازه ها وراههای ارتقای اثر بخشی نیروی كار
امروزه بررسی راهبردی سازه ها و ساز وكارهای اثر بخشی از موارد مسلم تحول آ‏فرینی و استقرار نظام بهبود فرایندهای كار قلمداد می شود عامل انسانی از دو زاویه متعارض یكی خلاقیت ، جمود ، و دیگری كار آفرینی – انهدام بازده سازمانها ، نقش زیر بنایی در موفقیت واثر بخشی سازمان و مدیریت دارد مقاله حاضر درصدد شناسایی بافت درونی ، تعبیه اسكلت پیكره اثر بخشی و ا

توضیحات بیشتر

دانلود 6,500 تومان

بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات قیمت سهام با تغییر

بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات قیمت سهام با تغییر
هدف کلی از این تحقیق مطالعه، بررسی و سنجش میزان تاثیر سود حسابداری اعم از واقعی و پیش بینی بر قیمت بازا ر سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد نتایج حاصله از بررسی داده های بدست آمده برای یک دوره 5ساله (801376)و همچنین برای هر سال به علت جداگانه موید این مطلب بوده است که ارتباط خطی معنادار قوی بین متغیرهای وابسته و مستقل مدل تحقیق،چه به صورت

توضیحات بیشتر

دانلود 6,500 تومان

بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی

بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی
طرحی كه برای ارائه تهیه شده در رابطه با یك مغازه لوازم التحریر می‌باشد كه مالكیت آن شخصی می‌باشد ودر متراژی حدود 38 متر دایر می‌باشد مكان این مغازه واقع در رجائی شهر كرج می باشدكه با توجه به بافت جمعیتی از روند رو به رشدی در رابطه با كسب درآمد برخوردار است

توضیحات بیشتر

دانلود 7,500 تومان

بررسی اقتصادی آلمان و آمریكا

بررسی اقتصادی آلمان و آمریكا
بعد از چندین دهه از پیشرفت ،اقتصاد آلمان با افت مواجه می شود آلمانی ها رهبری قوی را در بخش های اصلی بازار جهان نشان داده اند و از اشتغال ثابت و موقعیت اجتماعی برخوردار بودند سال 1990 تغیری ایجاد شد اقتصاد آلمان خیلی كمتر از دیگر كشورهای پیشرفت كرده است و موقعیت بازار كار به طرز چشمگیری باقی ماند آلمالنی ها هنوز در زمینه های بازار سنتی ثابت قدم و ق

توضیحات بیشتر

دانلود 7,500 تومان

بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی

بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی
از آغاز انقلاب 1357 ،موانع متعدد داخلی وخارجی ،رشد وثبات اقتصادی ایران با مشكل مواجه ساخته است در حالی كه همراه با هر انقلابی معمولاً موانعی بر سر راه رونق ورفاه اقتصادی قد علم می‌كند (برای نمونه می توان از تجربة كوبا والجزایر نام برد )، این موانع نوعاًبرای هر كشور به شكلی منحصر به فرد ظهور می‌یابد و بیانگر آرایش خاصی از عوامل اقتصادی، اجتماعی‌،

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

بررسی اشتغالزایی بخش مسكن

بررسی اشتغالزایی بخش مسكن
مسكن به عنوان یك كالای مصرفی بادوام فارغ از اینكه در كدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چندی بعدی‌اش دارای كاردكردهای متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهگی و روانی است در حال حاضر كمبود مسكن مناسب و متناسب با درآمد اكثریت افراد جامعه یكی از مسایل و مشكلات كشور می‌باشد كه پس از حدد جهار دهه برنامه‌ریزی و سیاست

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم با سبک های رهبری

بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم با سبک های رهبری
وظیفه هدایت و رهبری کارکنان بیمارستان توسط روسا و مدیران از وظایف کلیدی ومهم مدیریت به حساب می آید هر مدیری در تعامل با کارکنان به شیوه ای رفتار می کند که ممکن است با شیوه مدیر دیگر تفاوتهایی داشته باشد به این نوع الگوهای رفتاری پایداری که مدیران هنگام کارکردن با دیگران آن را به کار می برند سبک رهبری می گویند

توضیحات بیشتر

دانلود 6,500 تومان

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران با روش معادلات همزمان

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران با روش معادلات همزمان
مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تكیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله‌ای می‌پردازد نتایج نشان می‌دهند كه صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یكدیگر تأثیرات معنی‌داری می‌گذارند ولی تأثیرات GDP بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران
مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تكیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله‌ای می‌پردازد نتایج نشان می‌دهند كه صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یكدیگر تأثیرات معنی‌داری می‌گذارند ولی تأثیرات GDP بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است

توضیحات بیشتر

دانلود 6,500 تومان

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی
در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 كشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشودنتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی ، سرمایه بهداشتی که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داردبه علاوه ، آزمونهای همز

توضیحات بیشتر

دانلود 6,500 تومان

برآورد پتانسیلهای صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim

برآورد پتانسیلهای صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim
یكی از روش‌های توسعه تجارت خارجی هر كشور شناخت دقیق پتانسیل‌های اقتصادی تجاری شركای تجاری عمده و راه‌های رساندن حجم و تركیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است به گونه‌ای كه حداكثر پتانسیل‌های تجاری دو كشور مورد شناسایی قرار گرفته و در راستای انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخش‌ها و‌كالاهای تجاری اولویت‌دار تعیین گردد

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان