دانشجویان صنایع غذایی

دانشجویان صنایع غذایی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

پاورپوینت اینترنت ماهواره ای

پاورپوینت اینترنت ماهواره ای
پاورپوینت اینترنت ماهواره ای

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت انواع حافظه

پاورپوینت انواع حافظه
پاورپوینت انواع حافظه

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد هویت و احساس تنهایی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد هویت و  احساس تنهایی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد هویت و احساس تنهایی

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر انتقادی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر انتقادی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر انتقادی

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تلاشهای پژوهشی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تلاشهای پژوهشی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تلاشهای پژوهشی

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق متغیرهای توانمندسازی ، مدیریت دانش و ساختار سازمانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق متغیرهای توانمندسازی ، مدیریت دانش و ساختار سازمانی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق متغیرهای توانمندسازی ، مدیریت دانش و ساختار سازمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

پاورپوینت برنامه‌نویسی با C++ دارای 567 اسلاید

پاورپوینت برنامه‌نویسی با C++ دارای 567 اسلاید
پاورپوینت برنامه‌نویسی با C 567 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 56,700 تومان

پاورپوینت نور آینه عدسی

پاورپوینت نور آینه عدسی
پاورپوینت نور آینه عدسی

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت دوره آموزشی توسعه كارآفرینی

پاورپوینت دوره آموزشی توسعه كارآفرینی
پاورپوینت دوره آموزشی توسعه كارآفرینی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت فیزیک در پزشکی

پاورپوینت فیزیک در پزشکی
پاورپوینت فیزیک در پزشکی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت فراصوت و فرو صوت

پاورپوینت فراصوت و فرو صوت
پاورپوینت فراصوت و فرو صوت

توضیحات بیشتر

دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت نوشابه گازدار

پاورپوینت نوشابه گازدار
پاورپوینت نوشابه گازدار

توضیحات بیشتر

دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت نگهداری مواد غذایی بوسیله انجماد

پاورپوینت نگهداری مواد غذایی بوسیله انجماد
پاورپوینت نگهداری مواد غذایی بوسیله انجماد

توضیحات بیشتر

دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت ماکارونی رشته به رشته

پاورپوینت ماکارونی رشته به رشته
پاورپوینت ماکارونی رشته به رشته

توضیحات بیشتر

دانلود 8,900 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرم شناسی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرم شناسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرم شناسی

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

پاورپوینت کربوهیدرات ها

پاورپوینت کربوهیدرات ها
پاورپوینت کربوهیدرات ها

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری هدف پیشرفت

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری هدف پیشرفت
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری هدف پیشرفت

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی ونمایندگی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی ونمایندگی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی ونمایندگی

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی در ایران

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی در ایران
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی در ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

دانلود مبانی نظری خودکارآمدی تحصیلی، اضطراب اجتماعی، و جو روانی اجتماعی کلاس

دانلود مبانی نظری خودکارآمدی تحصیلی، اضطراب اجتماعی، و جو  روانی اجتماعی کلاس
دانلود مبانی نظری خودکارآمدی تحصیلی، اضطراب اجتماعی، و جو روانی اجتماعی کلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان

دانلود مبانی نظری دلایل مقاومت معلمان در برابر تكنولوژی آموزشی

دانلود مبانی نظری دلایل مقاومت معلمان در برابر تكنولوژی آموزشی
دانلود مبانی نظری دلایل مقاومت معلمان در برابر تكنولوژی آموزشی

توضیحات بیشتر

دانلود 28,000 تومان