دانشجویان صنایع غذایی

دانشجویان صنایع غذایی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

پاورپوینت بازاریابی خدمات

پاورپوینت بازاریابی خدمات
بازاریابی خدمات تعریف بازاریابی ویژگی های منحصر به فرد خدمات آمخته های بازاریابی خدمات مدل PROMPT برای مزیت خدمت مزیت خدمت و خدمت برتر الزامات یک سازمان خدماتی پویا عوامل مهم ممیزی خدمات معیارهای ارزیابی «نتیجه» و «تجربه» خدمت

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت بازاریابی بین المللی

پاورپوینت بازاریابی بین المللی
بازاریابی بین المللی اهمیت فرهنگ در بازاریابی بین المللی

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

پاورپوینت بازاریابی بنادر

پاورپوینت بازاریابی بنادر
بازاریابی بنادر در بررسی حمل و نقل دریایی،توجه به سه بخش زیر ضروری است شناور بعنوان وسیله حمل و نقل كالا آنچه كه باید حمل شود بندر واسط بین حمل و نقل دریایی و زمینی رابطه ای كه همیشه بین شناور و كالا وجود دارد این است كه، یا شناور بدنبال كالا است ویا آنكه كالا در جستجوی شناورو بندر هم واسط بین حمل و نقل دریایی است بنادر دریك محیط كاملا رقا

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

دانلود پاورپوینت دیافراگم و فشارسنج تفاضلی

دانلود پاورپوینت دیافراگم و فشارسنج تفاضلی
درمكانیك سیالات وبه ویژه درهیدرولیك،غالباً فشار نسبی سیالات موردنظراستتنهادربعضی مواردنادرمثل فشاربخاراشباع مایعاتناچاریم كه ازفشارمطلق استفاده كنیم بدین ترتیب هركجا كه مقصود فشار مطلق باشد آنرامشخص خواهیم كرد ودرغیر این صورت مقصود فشار نسبی می باشد حال كه با مفهوم فشار نسبی ومطلق آشنا شدیم،می توانیم به شرح اساس اندازه گیری فشارسیالات بپردازیم

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

دانلود پاورپوینت زیره سیاه و زیره سبز Cumin

دانلود پاورپوینت زیره سیاه و زیره سبز Cumin
زیره سیاه و زیره سبز Cumin زیره سیاه گیاهی است دو ساله با ارتفاع تقریبا 6۰ سانتی متر، دارای ریشه راست و دوکی شکل غده ای سیاه رنگ، ساقه تو خالی، برگ های سبز رنگ با بریدگی بسیار که به صورت نوار نخ مانندی در آمده اند معمولا برگ های پایین شامل تقسیمات شانه ای عمیق و دارای دمبرگ و برگهای بالایی بدون دمبرگ و دارای قطعات سیخک مانند می باشند گلها به رنگ

توضیحات بیشتر

دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت Fundamentals of Digital Image Processing

دانلود پاورپوینت Fundamentals of Digital Image Processing
Elements of Visual Perception Light and the Electromagnetic Spectrum Image Sensing and Acquisition Image Sampling and Quantization Some Basic Relationships Between Pixels

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

دانلود پاورپوینت Digital Image Fundamentals

دانلود پاورپوینت Digital Image Fundamentals
Digital Image Fundamentals

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

دانلود پاورپوینت بلوز و كبسول

دانلود پاورپوینت بلوز و كبسول
آشنایی با سیستمهای کنترل l lكنترل به بیان ساده عبارت است از هدایت یك فرآیند در جهت رسیدن به نقطه مطلوب و مورد نظر بنابراین هدف از یك سیستم كنترل برقراری موازنه بین كمیت مطلوب و كمیت واقعی در یك دوره مشخص زمانی می باشد امروزه صنایع مختلف به منظور تولید بهینه و حفظ ایمنی نیازمند سیستمهای كنترل می باشند در صنعت اصولا چهار عامل اساسی وجود دارند كه

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت آمیزه های بازاریابی

پاورپوینت آمیزه های بازاریابی
آمیزه های بازاریابی

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت اقتصاد بهداشت

پاورپوینت اقتصاد بهداشت
اقتصاد بهداشت اقتصاد بهداشت را تعریف کرده و مفاهیم و اصول آنرا بیان نماید منابع و چگونگی تامین مالی مراقبتهای بهداشتی را بیان نماید نحوه محاسبه منابع و چگونگی تعیین اولویتها را را در بخش بهداشت توضیح دهد جایگاه بخش عمومی و خصوصی را در تدارک خدمات بهداشتی تشریح نماید نحوه اندازه گیری و ارتقاء کارایی در بخش بهداشت را تجزیه و تحلیل نمای

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت استراتژی اقیانوس آبی

پاورپوینت استراتژی اقیانوس آبی
استراتژی اقیانوس آبی آفرینش اقیانوس های آبی اقیانوس های قرمز آفرینش مستمر و بدون وقفه اقیانوس های آبی اقیانوس های آبی اثرات ناشی از آفرینش اقیانوس های آبی ضرورت و نیاز فراینده به آفرینش اقیانوس های آبی نوآوری ارزش سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی شش رویکرد اصلی برای بازسازی مرزهای بازار جستجو و بررسی در میان خصیصه های کارکردی یا احساسی خر

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

پاورپوینت ارائه تجارب قانونی و نهادی كارآفرینی در اروپا با تاكید بر كشور ایتالیا

پاورپوینت ارائه تجارب قانونی و نهادی كارآفرینی در اروپا با تاكید بر كشور ایتالیا
ارائه تجارب قانونی و نهادی كارآفرینی در اروپا با تاكید بر كشور ایتالیا ارائه تجارب قانونی و نهادی كارآفرینی در اروپا آموزش و تعلیم کار آفرینی سرعت و ارزان نمودن فرآیند تاسیس شرکت تهیه، تدوین و تصویب قوانین و مقررات مناسب دسترسی به مهارتها ارتقاء دسترسی به اطلاعات به روز اقدامات بیشتر در راستای بازار واحد اروپایی موضوعات مالی و مالیاتی ت

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

اکسل انجام تشریفات گمرکی واردات کالا

اکسل انجام تشریفات گمرکی واردات کالا
فایل کامل مشخصات انجام تشریفات گمرکی واردات کالا

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

اکسل برنامه عملیاتی سال 95 واحد سلامت نوجوانان و مدارس ارتقا سطح سلامت دانش آموزان

اکسل برنامه عملیاتی سال 95 واحد سلامت نوجوانان و مدارس ارتقا سطح سلامت دانش آموزان
تهیه برنامه جامع سلامت در مدارس تشکیل جلسه هماهنگی اجرای بهینه برنامه مدارس مروج سلامت پایش برنامه ارسال گزارش عملکرد به معاونت بهداشتی برگزاری کارگاه شهرستانی تشکیل جلسه هماهنگی سنجش ید نمك مصرفی و ید ادرار دانش آموزان گزارش موارد نمونه های فاقد ید به واحد تغذیه مرکز بهداشت شركت در كمیته شهرستانی تغذیه پایش اجرای بهینه برنامه ارسال

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

اکسل سیستم ارسال كالا

اکسل سیستم ارسال كالا
سیستم ردیابی مواد و قطعات سسیستم مدیریت پالت سیستم پرسنلی سیستم اقلام بحرانی و مازاد انبار سیستم نوسازی و تعمیرات پالت سیستم اقلام راکد سیستم ارسال قطعات به سایتهای داخلی سیستم طرح نظارت سیستم بسته بندی قطعات تولیدی و مواد شیمیایی سیستم اقلام بحرانی سیستم انبارداری سیستم روت کارت سیستم کنترل موجودی منطقه LA سیستم اموال سیستم ردیابی

توضیحات بیشتر

دانلود 1,500 تومان

اکسل صورتحساب فروش كالا و خدمات

اکسل صورتحساب فروش كالا و خدمات
صورتحساب فروش كالا و خدمات

توضیحات بیشتر

دانلود 1,000 تومان

نمونه فاکتور فروش تورال و ارائه خدمات توسعه به ایران

نمونه فاکتور فروش تورال و ارائه خدمات توسعه به ایران
فروش تورال و ارائه خدمات توسعه به ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت Introduction to Information Security for E-Commerce

پاورپوینت Introduction to Information Security for E-Commerce
Introduction to Information Security for ECommerce

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت Benefits and Barriers of E-Business in the Healthcare System

پاورپوینت Benefits and Barriers of E-Business in the Healthcare System
Benefits and Barriers of EBusiness in the Healthcare System Introduction to ECommerce ECommerce Categories ECommerce benefits and barriers Ebusiness Definition Ebusiness Benefits Reasons to use Ebusiness Ebusiness in the healthcare Approach to implementation Ebusiness in the healthcare

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت E-commerce Architecture

پاورپوینت E-commerce Architecture
Ecommerce Architecture Ecommerce is based on client server architecture Client processes requesting service from server processes First used in 1980s the model improves to be ecommerce usability flexibility interoperability and scalability

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

پاورپوینت E-COMMERCE IN CHINA

پاورپوینت E-COMMERCE IN CHINA
ECOMMERCE IN CHINA Development of Internet ecommerce EC applications in China Strengths Weaknesses Future و

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان