دانشجویان صنایع غذایی

دانشجویان صنایع غذایی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

پلان موزه جنگ

پلان موزه جنگ
پلان موزه جنگ

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

پلان موزه گوگنهایم نیویورک

پلان موزه گوگنهایم نیویورک
پلان موزه گوگنهایم نیویورک

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پلان اتوکدی موزه موسیقی

پلان اتوکدی موزه موسیقی
پلان اتوکدی موزه موسیقی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت پیاده روهای شهری

پاورپوینت پیاده روهای شهری
پاورپوینت پیاده روهای شهری

توضیحات بیشتر

دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت معماری بومی و اقلیمی مناطق کوهستانی

پاورپوینت معماری بومی و اقلیمی مناطق کوهستانی
پاورپوینت معماری بومی و اقلیمی مناطق کوهستانی

توضیحات بیشتر

دانلود 4,500 تومان

پاورپوینت تاثیر آرایش بادبندها بر رفتار سازهای فلزی در زلزله

پاورپوینت تاثیر آرایش بادبندها بر رفتار سازهای فلزی در زلزله
پاورپوینت تاثیر آرایش بادبندها بر رفتار سازهای فلزی در زلزله

توضیحات بیشتر

دانلود 7,800 تومان

پاورپوینت باغ تاج محل

پاورپوینت باغ تاج محل
پاورپوینت باغ تاج محل

توضیحات بیشتر

دانلود 8,900 تومان

پاورپوینت تاسیسات و زیر ساخت های شهری

پاورپوینت تاسیسات و زیر ساخت های شهری
پاورپوینت تاسیسات و زیر ساخت های شهری

توضیحات بیشتر

دانلود 7,900 تومان

پاورپوینت تحلیل خانه تخریبی، مرمتی و نوساز

پاورپوینت تحلیل خانه تخریبی، مرمتی و نوساز
پاورپوینت تحلیل خانه تخریبی، مرمتی و نوساز

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت خانه بروجردیها

پاورپوینت خانه بروجردیها
پاورپوینت خانه بروجردیها کاشان

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت تحلیل دانشگاه آیووا

پاورپوینت تحلیل دانشگاه آیووا
پاورپوینت تحلیل دانشگاه آیووا

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت تغییر فرم در معماری

پاورپوینت تغییر فرم در معماری
پاورپوینت تغییر فرم در معماری

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت تحلیل شکل و فرم شهر

پاورپوینت تحلیل شکل و فرم شهر
پاورپوینت تحلیل شکل و فرم شهر

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت تحلیل و آنالیز مجتمع تجاری تیراژه

پاورپوینت تحلیل و آنالیز مجتمع تجاری تیراژه
پاورپوینت تحلیل و آنالیز مجتمع تجاری تیراژه

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت منظر شهری

پاورپوینت منظر شهری
پاورپوینت منظر شهری

توضیحات بیشتر

دانلود 7,800 تومان

پاورپوینت تناسبات طلایی

پاورپوینت تناسبات طلایی
پاورپوینت تناسبات طلایی تناسبات طلایی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت تناسبات فیبوناچی

پاورپوینت تناسبات فیبوناچی
پاورپوینت تناسبات فیبوناچی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات (آزمایش ضربه فوران)

گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات (آزمایش ضربه فوران)
گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات ( آزمایش ضربه فوران )

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

تفاوت های جسمی و روانی- عاطفی و غریزی زن و مرد

تفاوت های جسمی و روانی- عاطفی و غریزی زن و مرد
تفاوت های جسمی و روانی عاطفی وغریزی زن و مرد

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک (آزمایش تبرید تراکمی)

گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک (آزمایش تبرید تراکمی)
گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش تبرید تراکمی )

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

تعالیم اسلام در مورد روابط زناشویی

تعالیم اسلام در مورد روابط زناشویی
تعالیم اسلام در مورد روابط زناشویی

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان