فروشگاه ساز رایگان فایل ، همکاری در فروش فایل | سل یو

مبانی نظری و پیشینه ساختار سرمایه و نقد شوندگی سهام

مبانی نظری و پیشینه ساختار سرمایه و نقد شوندگی سهام مبانی نظری و پیشینه ساختار سرمایه و نقد شوندگی سهام

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری

مبانی نظری و پیشینه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری مبانی نظری و پیشینه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان

مبانی نظری و پیشینه رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان مبانی نظری و پیشینه رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رهبری تحولی و سازمان یادگیرنده

مبانی نظری و پیشینه رهبری تحولی و سازمان یادگیرنده مبانی نظری و پیشینه رهبری تحولی و سازمان یاد گیرنده

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی مبانی نظری و پیشینه رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رضایت مصرف کننده و الگوی تعالی سازمانی EFQM

مبانی نظری و پیشینه رضایت مصرف کننده و الگوی تعالی سازمانی EFQM مبانی نظری و پیشینه رضایت مصرف کننده و الگوی تعالی سازمانیEFQM

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی و تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی و تعهد سازمانی مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی و تعهد سازمانی

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری

مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه

مبانی نظری و پیشینه راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه مبانی نظری و پیشینه راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رابطه مدیریت دانش با یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی

مبانی نظری و پیشینه رابطه مدیریت دانش با یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی مبانی نظری و پیشینه رابطه مدیریت دانش با یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رابطه مدیریت مشارکتی و اعتماد با رهبری خدمتگزار

مبانی نظری و پیشینه رابطه مدیریت مشارکتی و اعتماد با رهبری خدمتگزار مبانی نظری و پیشینه رابطه مدیریت مشارکتی و اعتماد با رهبری خدمتگزار

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رابطه رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان

مبانی نظری و پیشینه رابطه رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان مبانی نظری و پیشینه رابطه رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رابطه رفتار اخلاقی و رضایت شغلی با تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه رابطه رفتار اخلاقی و رضایت شغلی با تعهد سازمانی مبانی نظری و پیشینه رابطه رفتار اخلاقی و رضایت شغلی با تعهد سازمانی

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رابطه توانمند سازی و هوش عاطفی با کیفیت خدمات

مبانی نظری و پیشینه رابطه توانمند سازی و هوش عاطفی با کیفیت خدمات مبانی نظری و پیشینه رابطه توانمند سازی و هوش عاطفی با کیفیت خدمات

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

پاورپوینت هزینه یابی سفارشات و هزینه یابی مرحله ای در نظام دائمی بهای تمام شده

پاورپوینت هزینه یابی سفارشات و هزینه یابی مرحله ای در نظام دائمی بهای تمام شده این پاورپوینت در مورد هزینه یابی سفارشات و هزینه یابی مرحله ای در نظام دائمی بهای تمام شده در 88 اسلاید کامل با افکت مناسب و شاملهزینه یابی سفارشات و هزینه یابی مرحله ای در نظام دائمی بهای تمام شده،تعیین بهای تمام شده سفارشات،تعیین بهای تمام شده سفارشات،نظام دائمی بهای تمام شده هزینه یابی مرحله ای،تعریف هزینه یابی مرحله ای،حسابداری صنعتی وومنابع م

توضیحات بیشتر دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت حسابداری مواد و گردآوری اقلام بهای تمام شده سربار در حسابداری صنعتی

پاورپوینت حسابداری مواد و گردآوری اقلام بهای تمام شده سربار در حسابداری صنعتی این پاورپوینت در مورد حسابداری مواد و گردآوری اقلام بهای تمام شده ی سربار در حسابداری صنعتی در 50 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل حسابداری مواد و گردآوری اقلام بهای تمام شده ی سربار در حسابداری صنعتی،گردآوری اقلام بهای تمام شده ،حسابداری صنعتی،گردآوری اقلام بهای تمام شده ی دستمزد،گردآوری اقلام بهای تمام شده ی سربار،روش تضمین، گردآوری و ثبت اقل

توضیحات بیشتر دانلود 6,600 تومان

11 ازمایش مقاوت مصالح

11 ازمایش مقاوت مصالح ازمایش های مقاوت مصالح، شامل 11 ازمایشتیر معینتیر نامعینکششخرپاتیر خمیدهجدار نازککرنش سنجیمرکز برش فتو الاستیکپیچشستون

توضیحات بیشتر دانلود 44,000 تومان

پاورپوینت روش جمع آوری اقلام و معادله کلی بهای تمام شده خدمات در موسسات بازرگانی و تولیدی

پاورپوینت روش جمع آوری اقلام و معادله کلی بهای تمام شده خدمات در موسسات بازرگانی و تولیدی این پاورپوینت در مورد روش جمع آوری اقلام و معادله کلی بهای تمام شده خدمات در موسسات بازرگانی و تولیدی در 38 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل روش جمع آوری اقلام و معادله کلی،بهای تمام شده کالای فروش رفته،محاسبه بهای تمام شده کالا، بهای تمام شده خدمات در موسسات بازرگانی و تولیدی، وومنابع می باشد

توضیحات بیشتر دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت بدهی های بلند مدت و سرمایه گذاریها در شرکت سهامی

پاورپوینت بدهی های بلند مدت و سرمایه گذاریها در شرکت سهامی این پاورپوینت در مورد بدهیهای بلند مدت و سرمایه گذاریها درشرکت سهامی در 30 اسلاید کامل با افکت مناسب و شاملبدهیهای بلند مدت و سرمایه گذاریها درشرکت سهامی،بدهیهای بلند مدت،شرکت سهامی،سرمایه گذاری،اوراق قرضه ، اجاره عملیاتی، اجاره سرمایه ای ،سرمایه گذاریهای کوتاه مدت،سرمایه گذاریهای بلند مدت،اصول حسابداری وومنابع می باشد

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

دانلود بررسی طراحی کنترل کننده غیرمتمرکز برای سیستم ترمز ضدقفل ABS

دانلود بررسی طراحی کنترل کننده غیرمتمرکز برای سیستم ترمز ضدقفل ABS سیستم ترمز ضدقفل خودرو امروزه به یکی از تجهیزات اصلی خودروهای امـروزی تبـدیل شـدهاست ترمز ضدقفل جهت دست یافتن به بیشینه شتاب منفـی از طریـق جلـوگیری از قفـل شـدنچرخ ها در حین عملیات ترمزگیری طراحی شده است، زیرا در صورت قفل شدن چرخ ها در حـینعملیات ترمزگیری، فاصله توقف خودرو افزایش یافته و نیز فرمان پذیری خودرو کاهش م ییابـد در سیستم های متداول تر

توضیحات بیشتر دانلود 25,000 تومان

پیداکردن دامنه با دامین اتوریتی بالا بدون نرم افزار

پیداکردن دامنه با دامین اتوریتی بالا بدون نرم افزار دامنه های رنکدار دامنه های ازاد شده رنک دار دامنه های رنکدار ازاد فروش دامنه های رنک دار معرفی دامنه های رنکدار سایت دامنه های پیج رنکدار ازاد دامنه های رنک دار ir

توضیحات بیشتر دانلود 90,000 تومان